Hyppää sisältöön

Talous

Talousarvio on kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon suunnitelma. Talousarviota ohjaa kaupungin strategia.

​Talousarviossa vahvistetaan Lahden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot kaupungin palveluiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Talousarvio sisältää myös mm. investointi- ja rahoitusosat.

Kaupunginjohtaja valmistelee lokakuuksi talousarvioehdotuksen, jonka taustalla ovat lautakuntien talousarvioesitykset ja kaupungin voimassa olevat päätökset. Kaupunginhallitus käsittelee esityksen ja tekee valtuustolle oman ehdotuksensa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman kolmeksi vuodeksi, talousarvio on sen ensimmäinen vuosi.

  • Lahden vuosittainen taloussuunnitteluprosessi etenee strategiasta kehykseen, lautakuntien esityksistä kaupunginjohtajan esitykseen ja edelleen kaupunginhallituksen käsittelyn kautta valtuustoon.
  • Talousarvion toteutumista seurataan kaupunkitasolla kuukausittain, ja tarvittaessa siihen tehdään muutoksia seurantaan ja ennusteisiin perustuen. Talousvuoden päättää tilinpäätös.