Hyppää sisältöön

Kaupungintalonpuisto

Puisto on rakennettu kaupungintalon valmistuttua vuonna 1912. Sen jälkeen puistossa on tehty lukuisia saneerauksia ja täydennysistutuksia. Nykyään se on lähellä alkuperäisasuaan. Kaupungintalonpuisto on osa Lahden varhaisissa asemakaavoissa luotua puistokatu- ja puistojärjestelmää. Kaupungintalo torneineen sijaitsee puistoon nähden ylämäessä ja muodostaa puistonäkymän päätteen. Puiston suhde rakennukseen on ollut myös Eliel Saarisen kilpailuehdotuksen lähtökohtana.

Kaupungintalonpuisto kunnostetaan Lahden kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä. Suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2023.

Puiston kunnostuksen tavoitteita

Kaupungintalonpuiston kulttuurihistoriallisia arvoja pyritään palauttamaan ja korostamaan:

  • Kohentamalla reunavyöhykkeiden ilmettä.
  • Ottamalla puiston näkymälinjoja esiin ja varmistetaan niiden säilyminen.
  • Palauttamalla istutusten lajisto ja sommittelutapa historiallisen taustan pohjalta.
  • Maanpinnan käsittelyllä, esimerkiksi puistokäytävien osalta.
  • Patsaiden ympäristön ja yksityiskohtien sovittaminen historiallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Lisäksi otetaan huomioon tämänhetkiset vaatimukset puiston käytölle ja laadukkaan kunnossapidon mahdollistavat ratkaisut, sekä liittyminen Rautatienkatuun, kadun liikenteellinen sujuvuus ja turvallisuus.

Kaupungintalonpuistosta on tehty puistohistoriallinen selitys. Työn tarkoituksena oli selvittää puistoalueen historialliset vaiheet ja kartoittaa niiden säilyneisyys nykytilassa. Puistohistoriallinen selvitys toimii lähtötietona tulevalle puiston peruskorjauksen suunnittelulle.

Kaupungintalonpuiston puistohistoriallinen selvitys (pdf)

Katso havainnevideo kaupungintalonpuiston suunnitelmista!

Ohita upotus

Puistosuunnittelun eteneminen ja toteuttaminen

Lisätietoja