Hyppää sisältöön

Kaupungintalonpuisto

Puisto on rakennettu kaupungintalon valmistuttua vuonna 1912. Sen jälkeen puistossa on tehty lukuisia saneerauksia ja täydennysistutuksia. Nykyään se on lähellä alkuperäisasuaan. Kaupungintalonpuisto on osa Lahden varhaisissa asemakaavoissa luotua puistokatu- ja puistojärjestelmää. Kaupungintalo torneineen sijaitsee puistoon nähden ylämäessä ja muodostaa puistonäkymän päätteen. Puiston suhde rakennukseen on ollut myös Eliel Saarisen kilpailuehdotuksen lähtökohtana.

Kaupungintalonpuisto kunnostetaan Lahden kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä. Suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2023.

Puiston kunnostuksen tavoitteita

Kaupungintalonpuiston kulttuurihistoriallisia arvoja pyritään palauttamaan ja korostamaan:

 • Kohentamalla reunavyöhykkeiden ilmettä.
 • Ottamalla puiston näkymälinjoja esiin ja varmistetaan niiden säilyminen.
 • Palauttamalla istutusten lajisto ja sommittelutapa historiallisen taustan pohjalta.
 • Maanpinnan käsittelyllä, esimerkiksi puistokäytävien osalta.
 • Patsaiden ympäristön ja yksityiskohtien sovittaminen historiallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen.

Lisäksi otetaan huomioon tämänhetkiset vaatimukset puiston käytölle ja laadukkaan kunnossapidon mahdollistavat ratkaisut, sekä liittyminen Rautatienkatuun, kadun liikenteellinen sujuvuus ja turvallisuus.

Kaupungintalonpuistosta on tehty puistohistoriallinen selitys. Työn tarkoituksena oli selvittää puistoalueen historialliset vaiheet ja kartoittaa niiden säilyneisyys nykytilassa. Puistohistoriallinen selvitys toimii lähtötietona tulevalle puiston peruskorjauksen suunnittelulle.

Kaupungintalonpuiston puistohistoriallinen selvitys (pdf)

Katso havainnevideo kaupungintalonpuiston suunnitelmista!

Ohita upotus

Puistosuunnittelun eteneminen ja toteuttaminen

 • Puiston suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana. Asukkaita tiedotetaan suunnittelun etenemisestä.

 • Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Puistosuunnitelma ja katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi.  Muistutuksen yhteydessä mainittava viitteenä asianumero 2902 (Kaupungintalonpuisto). Muistutukset voi myös toimittaa  Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella Kaupunkiympäristölautakunta, Lahti-Piste, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti.

  Asukastilaisuus 18.8. Lahden kaupungintalon ja kaupungintalonpuiston peruskorjauksesta

  Torstaina 18.8.2022 klo 17-19 järjestettiin avoin yleisötilaisuus, jossa asiantuntijat esittelivät Lahden kaupungintalon ja kaupungintalon peruskorjauksia ja niiden taustalla olevaa suunnittelua. Tilaisuuden materiaalit ovat saatavilla alapuolella.

  Nähtäville asetettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Puistosuunnitelma ja katusuunnitelma on käsitelty Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 12.10.2022 § 140.

  Suunnitelmat hyväksyttiin.

   

 • Hankkeen ensimmäisen osan rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2023. Vuoden 2023 aikana rakennetaan kaupungintalon ja Rautatienkadun välinen osuus.

  Harjupuiston osuus kunnostetaan 2024.

  Lisätietoja rakentamisesta: Sini Manner, vastaava työnjohtaja, sini.manner@tieluiska.fi, p. 040 582 8753, Tieluiska Oy

Yhteystiedot