Hyppää sisältöön

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollista hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Lahti-Piste opastaa ja neuvoo tarvittaessa hakijoita hakuprosessissa.

Avustuksia voi siis hakea hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan.

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana. 

 • Vuosiavustukset lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat  yhdistysten ja järjestöjen haettavissa 1.3.–2.4.2024 klo 15 mennessä.

  Vuosiavustusta voivat hakea lahtelaiset

  • kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset sekä
  • yhdistykset, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen.

  Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha. Haun yhteydessä tulee selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö, mikäli avustuksen suuruus on ollut 5000 € tai enemmän. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla. Tutustu sivistyksen yhteiseen avustussääntöön, jonka löydät sivun tiedostoista.

  Huom!

  • Yhteisestä ohjeesta poiketen myös alle 5000 €:n avustuksen saaneiden nuorisoyhdistysten tulee selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö.
  • Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustuksia hakevien yhdistysten edellytetään liittyvän
   lähellä.fi –palvelualustalle ennen vuosiavustuksen hakemista ja tiedottavan toiminnastaan
   siellä.

  Avustushakemukset vastaanotetaan ja käsitellään sähköisen järjestelmän kautta. Lahti-Piste avustaa tarvittaessa.

  Hakemuksen liitteitä voi tarvittaessa täydentää hakuajan päätyttyä. Hakemus voidaan kuitenkin ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki hakulomakkeessa mainitut liitteet on toimitettu. Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

  Sähköistä hakemusta täydentävät jälkikäteen toimitettavat liitteet toimitetaan Lahti-Pisteeseen tai sähköpostitse lahtipiste@lahti.fi. Kuoreen tunnus tai sähköpostin aiheeksi maininta esim. vuosiavustusliitteet, kulttuuriyhdistykset.

  Sivistyksen palvelualueen vuosiavustusten myöntämisestä päättävät hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta sekä sivistyslautakunta.

  Hakulomakelinkit lahtelaisille yhdistyksille ja järjestöille:

  Kulttuuri

  Liikunta

  Nuoriso

  Osallisuus ja hyvinvointi

  Huom! Hakulomakelinkit toiminnassa hakuaikana.

 • HUOM! Vuoden 2023 kulttuurin projektiavustuksiin ja työskentelyapurahoihin varattu määräraha on käytetty, joten uusia avustuksia ei voida myöntää. Uusia hakemuksia otetaan käsittelyyn 1.1.2024 alkaen.

  Kulttuurin projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

  Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

  Kulttuurin projektiavustushakemus

  Kulttuurin projektiavustuksen tiliselvitys

  Kulttuurin työskentelyapurahan loppuraportti

  Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakijoita hakuprosessissa, p. 03 814 2355 tai Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa

 • Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

  Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

  Nuorisopalveluiden projektiavustushakemus

  Nuorisopalveluiden projektiavustuksen talousarvio

  Lisätietoja:

  suunnittelija Susanna Ormaa-Perälä, p. 050 398 5642

  palvelupäällikkö Petteri Peltonen, p. 050 559 4123

 • Lahdessa toimivat ystävyysseurat voivat hakea vuosittain avustusta toimintansa tukemiseen. Vuoden alussa Lahden kaupunki julkaisee paikallislehdissä ja Lahti.fi-sivustolla kuulutuksen vuosiavustusten hakemisesta. Lahden kaupunginhallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla selvitys seuran jäsenmäärästä, kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.

  Suuri osa ystävyyskaupunkitoiminnasta toteutuu ystävyysseurojen kautta. Mikäli olet kiinnostunut jostakin tietystä maasta ja siihen liittyvästä toiminnasta tai tapahtumista, suosittelemme olemaan yhteydessä Lahden alueella toimiviin ystävyysseurojen paikallisosastoihin.

  Ystävyyskaupunkitoimintaan voi hakea pienimuotoista kohdeavustusta kuka tahansa lahtelainen henkilö tai organisaatio kuluvan vuoden määrärahoista ympäri vuoden. Mikäli sinulla on hyvä idea ystävyyskaupunkitoimintaan tai kutsu johonkin tilaisuuteen tai tapahtumaan Lahden ystävyyskaupungista, toimi näin:

  • Lähetä Lahden kaupunginhallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi).
  • Kerro hakemuksessa, mistä on kyse, kenelle tapahtuma on tarkoitettu  ja erittele kustannusarvio kokonaisuudessaan.
  •  Avustuksen osuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti riippuen siitä, miten idea kehittää ja ylläpitää ystävyyskaupunkisuhdetta.
  • Avustus laitetaan maksuun sen jälkeen, kun avustuksen saaja on palauttanut päätöksen mukana toimitetun sitoumuslomakkeen.

  Lisätietoja:

  kehityspäällikkö Denis Mustonen, p. 040 820 9473

 • Lahden kaupunki myöntää veteraaniavustuksia veteraaneille. joilla on R-tunnus, veteraanitunnus. ​Silmälasien linssien osakorvauksiin myönnetään enintään 150 € joka toinen vuosi.

  Hautausavustuksiin myönnetään 1165 €, edellisen vuoden tulorajojen ollessa enintään 11 650 € tai varallisuuden/omaisuuden ollessa enintään 35 000 €.

  Molemmista voi kysyä lisätietoa ikääntyneiden palveluneuvonnasta ark. 9–15, ke 9–16
  p. 044 482 5050 

  Hammashoito on veteraaneille ilmaista. Hammasproteesit ovat ilmaisia määrärahan puitteissa. Myös erityisryhmiin erityislain 1039/1997 perusteella kuuluvat henkilöt, joilla ei ole R-tunnusta ovat oikeutettuja veteraanien hammashoidon etuuksiin. Lisätietoja voi kysyä hammashoidon ajanvarausnumerosta  040 688 8675 ma – pe klo 8 – 16. Soittaessa tulee mainita, että on veteraanitunnus tai kuuluu erityisryhmiin.

 • Avustuksia myönnetään kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeville tapahtumille. Avustuksen saajan tulee olla lahtelainen tai avustettavan toiminnan tulee kohdistua Lahteen ja lahtelaisiin.

  Avustuksilla tuetaan Lahden kaupungin strategisten päämäärien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Perusteena otetaan huomioon myös positiivinen vaikutus kaupungin elinkeinoelämälle. Myöntämisperusteet kirjataan päätökseen.

  Suoran taloudellisen tuen lisäksi tai sen sijaan kaupunki voi myös myöntää tiloja ja alueita veloituksetta tai alennetuin kustannuksin tapahtuman käyttöön.

  Tapahtuma-avustuksen sähköinen hakulomake

  Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden linjaukset tapahtumien tukemisesta

Yhteystiedot

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti