Hyppää sisältöön

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollista hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi Nastolan aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia. Lahti-Piste opastaa ja neuvoo tarvittaessa hakijoita hakuprosessissa.

Avustuksia voi siis hakea liikunta-ja kulttuuri- sekä sivistyslautakunnalta, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta.

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana.  Avustushakemuksiin tulee siis kirjata myös ne kohteet, joihin yhdistys hakee tai on hakenut kohdeavustusta Nastolan aluejohtokunnalta toimintavuoden aikana.

 • Vuosiavustukset 2020 lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi olivat yhdistysten ja järjestöjen haettavissa maaliskuussa.

  Vuosiavustusta voivat hakea lahtelaiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset sekä yhdistykset, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen.

  Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha. Haun yhteydessä tulee selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö, mikäli avustuksen suuruus on ollut 5000 € tai enemmän. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

  Liitteitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Mikäli hakija täydentää liitteitä hakuajan jälkeen, voidaan hakemus ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Sähköistä hakemusta mahdollisesti täydentävät liitteet toimitetaan Lahti-Pisteeseen tai sähköpostitse lahtipiste@lahti.fi. Kuoreen tunnus tai sähköpostin aiheeksi maininta esim. vuosiavustusliitteet, kulttuuriyhdistykset.

  Sivistyksen palvelualueen vuosiavustusten myöntämisestä päättävät kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä sivistyslautakunta. Osallisuuden lisäämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettavien avustusten myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

 • Kulttuurin projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

  Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

  Kulttuurin projektiavustushakemus

  Kulttuurin projektiavustuksen tiliselvitys

  Kulttuurin työskentelyapurahan loppuraportti

  Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakijoita hakuprosessissa, p. 03 814 2355 tai Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa

 • Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

  Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

  Nuorisopalveluiden järjestökortistohakemus, pdf

  Nuorisopalveluiden järjestökortistohakemus, word

  Nuorisopalveluiden projektiavustushakemus

  Nuorisopalveluiden projektiavustuksen talousarvio

  Nuorisopalveluiden projektiavustusselvitys

  Nuorisotoiminnan tilinpäätösyhteenveto, pdf

  Nuorisotoiminnan tilinpäätösyhteenveto, xlsx

  Lisätietoja:

  nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492

 • Liikunta- ja urheilutapahtumatuesta ja tapahtumakumppanuuksista lisätietoa antavat liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145 ja tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, p. 044 416 3890

 • Lahdessa toimivat ystävyysseurat voivat hakea vuosittain avustusta toimintansa tukemiseen. Vuoden alussa Lahden kaupunki julkaisee paikallislehdissä ja Lahti.fi-sivustolla kuulutuksen vuosiavustusten hakemisesta. Lahden kaupunginhallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla selvitys seuran jäsenmäärästä, kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.

  Suuri osa ystävyyskaupunkitoiminnasta toteutuu ystävyysseurojen kautta, mikäli olet kiinnostunut jostakin tietystä maasta ja siihen liittyvästä toiminnasta tai tapahtumista, suosittelemme olemaan yhteydessä Lahden alueella toimiviin ystävyysseurojen paikallisosastoihin.

  Ystävyyskaupunkitoimintaan voi hakea pienimuotoista kohdeavustusta kuka tahansa lahtelainen henkilö tai organisaatio kuluvan vuoden määrärahoista ympäri vuoden. Mikäli sinulla on hyvä idea ystävyyskaupunkitoimintaan tai kutsu johonkin tilaisuuteen tai tapahtumaan Lahden ystävyyskaupungista, toimi näin:

  • lähetä Lahden kaupunginhallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi)
  • kerro hakemuksesta, mistä on kyse, kenelle tapahtuma on tarkoitettu,  ja erittele kustannusarvio kokonaisuudessaan
  •   avustuksen osuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti riippuen siitä miten idea kehittää ja ylläpitää ystävyyskaupunkisuhdetta
  • avustus maksetaan aina toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen toimitettuja kuitteja ja tapahtumakertomusta vastaan

  Lisätietoja:

  kehityspäällikkö Denis Mustonen, p. 040 820 9473

 • Lahden kaupunki myöntää veteraaniavustuksia veteraanitunnuksen (R-tunnus) omaaville veteraaneille. ​Silmälasien linssien osakorvauksiin (150 €) joka toinen vuosi.

  Lisätietoa voi kysyä veteraanikuraattorilta ma, to ja pe, klo 9 – 12, p. 044 416 4203.

  Hautausavustuksiin 1165 €, edellisen vuoden tulorajojen ollessa enintään 11 650 € tai varallisuuden/omaisuuden ollessa enintään 35 000 €. Lisätietoja voi kysyä veteraanikuraattorilta, ma, to ja pe, klo 9 – 12, p. 044  416 4203.

  Hammashoitoon hammasproteeseihin ja omiin hampaisiin (myös erityisryhmiin erityislain 1039/1997 perusteella kuuluvat henkilöt, joilla ei ole R-tunnusta ovat oikeutettuja hammashoidon etuuksiin). Lisätietoja voi kysyä hammashoidon ajanvarausnumerosta 03 818 4911. Soittaessa tulee mainita, että on veteraanitunnus tai kuuluu erityisryhmiin.

 • Avustuksia myönnetään kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeville tapahtumille. Avustuksen saajan tulee olla lahtelainen tai avustettavan toiminnan tulee kohdistua Lahteen ja lahtelaisiin.

  Avustuksilla tuetaan Lahden kaupungin strategisten päämäärien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Perusteena otetaan huomioon myös positiivinen vaikutus kaupungin elinkeinoelämälle. Myöntämisperusteet kirjataan päätökseen.

  Suoran taloudellisen tuen lisäksi tai sen sijaan kaupunki voi myös myöntää tiloja ja alueita veloituksetta tai alennetuin kustannuksin tapahtuman käyttöön.

  Tapahtuma-avustuksen sähköinen hakulomake

Yhteystiedot

 • Lahti-Piste

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti