Hyppää sisältöön

Osallistuminen palveluverkkotyöhön

Palveluverkkotyössä voit vaikuttaa oman alueesi päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen tulevaisuuden tilaratkaisuihin. Palveluverkkotyössä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ehyttä koulupolkua ja tehostaa tilankäyttöä.

Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelma 2021

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.10.2021 lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkkosuunnitelman 2021 ohjeellisena noudatettavaksi valmisteltaessa vuoden 2022 talousarviota, taloussuunnitelmaa 2023–2024 sekä Tilakeskuksen investointiohjelmaa. Hyväksytty suunnitelma on tämän sivun liitteissä.

Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelmassa 2021 esitetyt muutokset ajoittuvat useille vuosille. Muutokset voidaan huomioida osana talousarviovalmistelua ja siihen sisältyvää investointiohjelmaa. Suunnitelmaan ei sisälly arviota palveluverkon muutosten yksikkökohtaista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, vaan ne tarkentuvat jatkovalmistelussa eli käytännössä talousarviovalmistelussa vuosittain, investointiohjelmassa ja hankesuunnitelmissa.

Erillisiä toimintayksiköitä koskevat muutokset päätetään erikseen Lahden kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Tavoitteena lasten ja nuorten ehyt koulupolku

Koulut, päiväkodit ja nuorisotilat muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan palveluverkoksi. Sitä valmistellaan yhteistyössä, jossa otetaan huomioon väestökehitys, yleiskaava, palvelutarpeet sekä tilojen yhteiskäyttö- ja muuntojoustavuus.

Esi- ja perusopetusta kootaan yhteisiin tiloihin, tilankäyttöä tehostetaan ja monitoimitalot kokoavat eri toimijoita saman katon alle. Toimintakulttuurien uudistamisella tuetaan lasten ehyttä koulupolkua.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

 • Palveluverkkotyössä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa oman alueen päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen tulevaisuuden tilaratkaisuihin.
 • Toukokuun 2021 kolmessa alueellisessa palveluverkkoillassa osallistujia oli yhteensä yli 350. Asukaskyselyyn saimme reilut 230 vastausta. Liitteenä verkkoasukasiltojen aluekohtaiset esitysmateriaalit sekä yhteenvedot keskeisistä keskustelukysymyksistä.
 • Kiitos aktiivisesta keskustelusta sekä osallistumisesta asukasilloissa, suunnitelmaluonnoksen kommenteista asukaskyselyssä sekä lausuntokierroksen lausunnoista ja suorista yhteydenotoista.

Kiitos toukokuun 2021 palveluverkkoiltoihin osallistuneille!

 • Pohjoinen alue ti 18.5.

  Ahtiala, Mukkula, Kivimaa, Kytölä

  Palveluverkkoilta järjestettiin Teams-ohjelman välityksellä tiistaina 18.5. Osallistujia oli yli 120.

  Kiitos asukasiltaan osallistumisesta ja aktiivisesta keskustelusta.

 • Eteläinen alue ke 19.5.

  Kärpänen, Metsäkangas, Kasakkamäki, Riihelä, Jalkaranta;
  Länsiharjun, Salpausselän, Ali-Juhakkalan ja Kanervikon koulujen alueet;
  Hennala, Laune, Liipola, Saksala, Renkomäki.

  Palveluverkkoilta järjestettiin Teams-ohjelman välityksellä. Osallistujia oli lähes 70.

  Kiitos asukasiltaan osallistumisesta ja aktiivisesta keskustelusta.

 • Itäinen ja keskustan alue to 20.5.

  Keskusta ja Karisto (keskustelu klo 17 alkaen) sekä
  Nastolan alue (keskustelu klo 17.45 alkaen)

  Palveluverkkoilta järjestettiin Teams-ohjelman välityksellä. Osallistujia oli reilusti kaikkiaan lähes 180.

  Kiitos asukasiltaan osallistumisesta ja aktiivisesta keskustelusta.

Lisätietoja