Hyppää sisältöön

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoaa työllistymisen edistämisen palveluita niin työnhakijoille kuin työnantajille. Se toimii osana elinvoima- ja työllisyyspalveluita konsernihallinnon sisällä. Yksikön tehtävänä on kaupungin työllisyystoimien rahoittaminen, koordinointi, kehittäminen ja valvonta.

Työllisyyspalvelut edistää työllisyydenhoidon verkostossa työnhakijoiden kouluttautumista ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. ​Yksikkö rahoittaa sekä kaupungin omien yksiköiden työllistämistä että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden työllisyystoimia.

Toiminnan tavoitteena on edistää erityisesti pitkäaikaistyöttömien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä maahanmuuttajien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kaupunki tekee työllisyystoimissa yhteistyötä työhallinnon, koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ja 3. sektorin kanssa.

Työllisyyden kuntakokeilu

Lahden kaupunki on hakeutunut työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan kuntien kanssa. Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat. Kokeilussa kotikunta vastaa kyseisen asiakaskohderyhmän TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta.

Kuntakokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjinä. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Yhteystiedot