Hyppää sisältöön

Ilmastokumppanuus

Lahden kaupunki tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta ilmastokumppanuuteen Ilmastokumppaniksi ryhtyvä organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Kaupunki sitoutuu tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 ja toimimaan kiertotalouden edelläkävijäkuntana. 

Ilmastokumppanuus on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen sekä itse asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan. Ilmastokumppanuus sopii toimialasta riippumatta kaikille organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Nykytilan kartoituksesta päästövähennystoimiin 

Nykytila selvitetään alkukartoituksella, jonka organisaatio voi toteuttaa opiskelijatyönä tai hyödyntää aiempaa esim. konsultilla teetettyä laskelmaa. Lähtötilanteen tarkastelun perusteella organisaatio asettaa itselleen 2-4 sopivaa tavoitetta ja päästövähennystoimea lähivuosille. Ilmastokumppaniksi ryhtyvän organisaation tavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energian kulutusta, jätehuoltoa tai henkilöstön liikkumista.  Myöhemmin myös tavoitteiden päivittämiseen ja tilanteen uudelleenlaskentaan on saatavissa tukea. 

Merkiksi ilmastokumppanuudesta organisaatio allekirjoittaa kaupunginjohtajan kanssa ilmastositoumuksen, jotka toimii todistuksena ympäristövastuullisuudesta. Ilmastokumppanit pääsevät osaksi kumppaneiden verkostoa, saavat näkyvyyttä kaupungin verkkosivuilla ja käyttöönsä logon, jonka avulla viestiä ilmastoteoista. 

Liity ilmastokumppaniksi! 

Ota yhteyttä kumppanuudesta, sovitaan jatkosta.

Lahden kaupungilla ilmastokumppanuustyötä koordinoi ympäristökehityksen yksikkö. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa toimintaa koordinoi Päijät-Hämeen liitto: lisätietoja liiton hankesivuilta: Ilmastokumppanuus – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)  Lahdessa myös  LABin opiskelijat osallistuvat ilmastokumppanuuksien edistämiseen.

Yhteydenotot ja lisätietoja