Siirry suoraan sisältöön

Rakokiven liikekeskus

Rakokiven liikekeskusta kehitetään itäisen alueen keskuksena, josta löytyvät jatkossakin arjen palvelut. Alueelle halutaan enemmän asukkaita ja alueen viihtyisyyttä ja liikenneverkkoa halutaan parantaa.
Havainnekuva ideoidusta Rakokiven liikekeskuksen alatorista

​Liikekeskuksen ja etenkin torin ympäristöön tarvitaan lisää asumista, jotta palveluita pystytään kehittämään ja niillä on jatkossakin hyvät edellytykset menestyä. Päivittäistavarakaupoille etsitään mahdollisuuksia kehittää toimintaansa liikekeskuksen alueella.

Asemakaavamuutoksia vuoden 2019 aikana

Rakokiven liikekeskuksen alueelle on laadittu suunnittelua ohjaava kaavarunko, joka valmistui vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 valmistui Vasaratien kaavamuutos, joka mahdollistaa kahden uuden kerrostalon rakentamisen vanhojen rakennusten tilalle. 

Vuoden 2019 aikana tehdään Soratie 4:n kaavamuutos, joka parantaa uuden kerrostalon toteutusmahdollisuuksia. Tekeillä on myös kaavamuutos, joka koskee Toritien ympäristöä. Sillä mahdollistetaan alueen liikenteen, kaupallisen toiminnan ja täydennysrakentamisen kehittäminen.

Kaavoitustyössä tavoitellaan Toritien liittämistä sekä Urheilutielle että sujuvammin Rakokiventielle. Asuinrakentamisen täydennyskohteita ja peruskorjauksia on suunnitteilla liikekeskuksen sisällä kaupungin ja yksityisten tonteille. Palveluasumista lisätään myös Linnunlaulun palveluiden viereen ja senioriasumista on suunnitteilla palveluiden läheisyyteen. Rakokiveä tutkitaan yhtenä vaihtoehtona uuden hyvinvointiaseman paikaksi.

Monitoimitalo on Rakokiven kehittämisen veturi

Rakokiven uusi monitoimitalo kokoaa päiväkoti-, alakoulu- ja kirjastopalvelut yhteen. Valmistuessaan monitoimitalo tuo uutta elämää liikekeskuksen äärelle. Tilakeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä, ja toimintojen on tavoitteena siirtyä uuteen rakennukseen 2020-luvun taitteessa.

Yhteisön ideat suunnittelun tukena

Suunnittelutyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Marraskuussa 2017 yli 250 ihmistä kävi ideoimassa alueen tulevaisuutta. Ideoiden pohjalta Uusi Kaupunki Kollektiivi laati Rakokiven torin alueen ideasuunnitelman.

Yhteyshenkilöt