Siirry suoraan sisältöön

Paavolan kampusalue

Tavoitteena on tarkistaa kaavaa niin, että sillä mahdollistetaan Aikuiskoulutuskeskuksen lisärakentaminen ja muuttaminen Tiirismaan koulun käyttöön. Lisäksi mahdollistettaisiin Muotoiluinstituutin ja Kannaksen lukion muuttaminen Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden yhteiskäyttöön ja Wellamo-opiston käyttöön sekä uuden päiväkodin rakentaminen. Samalla tutkitaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.
Paavolan alue ilmakuvassa

Asemakaavan muutos (A-2713a, entinen kaavatunnus A-2713) on tullut vireille kuulutuksella 5.4.2017.​

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (12.4.2018, päivitetty 17.7.2019)

Kaavatyötä on esitelty keskusta-alueen kaavailloissa 9.11.2017, 8.5.2018 ja 17.10.2018.
Esitysmateriaali, 8.5.2018
Esitysmateriaali, 17.10.2018

Alueen kehittämiseksi järjestettiin ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattu työpaja 30.11.2017.
Kooste työpajasta, 30.11.2017

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 23.11. - 19.12.2018
Kaavaluonnos, vaihtoehto 1
Havainnekuva, vaihtoehto 1
Kaavaluonnos, vaihtoehto 2
Havainnekuva, vaihtoehto 2
Kaavaselostuksen luonnos
Luonnosvaiheen lausunnot
Luonnosvaiheen mielipiteet

Kaavaluonnoksia kommentoitiin kaavapäivystyksessä Lahti-Pisteessä 10.12.2018.
Yhteenveto kaavapäivystyksestä

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 28.8.2019 §107, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.9.-14.10.2019
Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus
Tonttijakokartat
Ympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys
Piha- ja katualueiden suunnitelma

Hyväksymisvaihe

Ehdotusvaiheen muutetut liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, A-2713a
Kaavaehdotuskartta, A-2713a
Kaavaselostus, A-2713a
Tonttijakokartat, A-2713a
Piha- ja katualueiden suunnitelma, A-2713a

Kaupunginhallitus 4.11.2019 §287, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 11.11.2019 §108, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 9.1.2020