Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollista hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi Nastolan aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia. Lahti-Piste opastaa ja neuvoo tarvittaessa hakijoita hakuprosessissa.

Lahden kaupunki tukee koronavirusepidemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa 

kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaseuroja, -järjestöjä, -yhdistyksiä sekä muita kolmannen sektorin toimijoita, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

_ _ _ 

Avustusta eri kohteisiin normaali aikana

Avustuksia voi siis hakea liikunta-, kulttuuri- ja sivistyslautakunnalta, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana.  Avustushakemuksiin tulee siis kirjata myös ne kohteet, joihin yhdistys hakee tai on hakenut kohdeavustusta Nastolan aluejohtokunnalta toimintavuoden aikana. 

Vuosiavustukset 2020 lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi olivat yhdistysten ja järjestöjen haettavissa maaliskuussa

Vuosiavustusta voivat hakea lahtelaiset
- kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset sekä 
- yhdistykset, joiden toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden lisääminen.

Uusittu sivistyksen ja osallisuuden ja hyvinvoinnin avustussääntö löytyy tämän sivun linkkivalikosta. Hakulomakelinkit löydät ja toimivat tämän sivun Asioi verkossa -kohdasta hakuaikana

Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha. Haun yhteydessä tulee selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö, mikäli avustuksen suuruus on ollut 5000 € tai enemmän. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

Liitteitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Mikäli hakija täydentää liitteitä hakuajan jälkeen, voidaan hakemus ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Sähköistä hakemusta mahdollisesti täydentävät liitteet toimitetaan Lahti-Pisteeseen tai sähköpostitse lahtipiste@lahti.fi. Kuoreen tunnus tai sähköpostin aiheeksi maininta esim. vuosiavustusliitteet, kulttuuriyhdistykset.  

Sivistyksen palvelualueen vuosiavustusten myöntämisestä päättävät kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä sivistyslautakunta. Osallisuuden lisäämiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettavien avustusten myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

Lisätietoja: 
- Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakijoita hakuprosessissa, p. 03 814 2355 tai Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa
nuorisoyhdistykset: nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492
- kulttuuriyhdistykset: kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos p. 050 387 8792
- yhdistykset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä osallisuuden lisäämiseen, erityisasiantuntija Päivi Pitkänen p. 044 482 0590
- Liikunta- ja urheiluseurojen/-järjestöjen/-yhdistysten toiminnan avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta sekä kuntalaisten liikkumattomuuden ehkäisemiseen kohdistettu toiminta, hallintosihteeri Maisa Jaatinen, p. 044 416 3990 ja liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p.050 559 414

Projektiavustukset kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurityön tukemiseksi

Kulttuurin vuosiavustusta haetaan maaliskuussa, mutta projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen. Hakemuslomake on tällä sivulla Asioi verkossa -kohdassa. 

Lisätietoja: kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos p. 050 387 8792

Projektiavustuksia liikunta- ja urheiluseuroille ja -yhdistyksille

Liikunta- ja urheilutapahtumatuesta ja tapahtumakumppanuuksista lisätietoa liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145 ja tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, p. 044 416 3890. 

Projekti- ja vuosiavustukset nuorisoyhdistyksille, nuorten ryhmille ja muille nuorisotoimintaa järjestäville ryhmille  

Vuosiavustukset: Nuorisoyhdistyksille kohdennettavalla avustuksella rahoitetaan yhdistyksen toimintaidean mukaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia. Vuosiavustuksen saaminen edellyttää kuulumista Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämään nuorisoyhdistysten järjestökortistoon. Järjestökortistoon haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Vuosiavustukset ja järjestökortistoasiat käsitellään aina sivistyslautakunnassa. Hakuaika maaliskuussa.

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

 Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Hakemukset löydät kohdasta Asioi verkossa. 
Lisätietoja: nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492

Kaupunginhallituksen ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoiminnan avustukset

Avustuskäsittelystä lisätietoa kehityspäällikkö Denis Mustonen kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluista, puh. 040 820 9473.