Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollista hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi Nastolan aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia. Lahti-Piste opastaa ja neuvoo tarvittaessa hakijoita hakuprosessissa.

Avustuksia voi hakea liikunta-, kulttuuri- ja sivistyslautakunnalta, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta. 

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana.  Avustushakemuksiin tulee siis kirjata myös ne kohteet, joihin yhdistys hakee tai on hakenut kohdeavustusta Nastolan aluejohtokunnalta toimintavuoden aikana.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset

Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha.  Avustuksen myöntämisestä päättää liikunta- ja kulttuuri- tai sivistyslautakunta. Haun yhteydessä tulee aina selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla. (Sivistyksen vuosiavustukset 2019 ovat olleet haussa maaliskuussa 1.4.19 asti.)

Hakulomake/-linkit ja liitepohjat löytyvät hakuaikana Asioi verkossa -kohdasta.

  • kulttuuriyhdistysten sähköinen hakulomakelinkki

  • liikuntajärjestöjen sähköinen hakulomakelinkki (uutena) tai pdf

  • nuorisoyhdistysten hakulomake, pdf 
    sekä liitelomakepohjat. Toimitetaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen lahtipiste@lahti.fi tai kirjeenä osoitteeseen Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti. 
    Sähköpostin aiheeksi tai kuoreen tunnus, mitä hakijatahoa edustatte: Vuosiavustus, nuorisoyhdistys TAI Vuosiavustus, liikuntajärjestö. 

Liitteitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Mikäli hakija täydentää liitteitä hakuajan jälkeen, vodaan hakemus ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Lisätietoja

Lahti-Piste, p. 03 814 2355

Avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurityön tukemiseksi

Vuosiavustusta haetaan maaliskuussa, mutta projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen. Hakemuslomake on tällä sivulla Asioi verkossa -kohdassa. 

Lisätietoja

kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos p. 050 387 8792

Avustukset liikunta- ja urheiluseuroille

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain vuosiavustusta lahtelaisille urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta sekä merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä. 

Lisätietoja

Vuosiavustuksista urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan

hallintosihteeri Maisa Jaatinen, p. 044 416 3990
liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p.050 559 414

Liikunta- ja urheilutapahtumatuesta ja tapahtumakumppanuuksista 

liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145
tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, p. 044 416 3890

Avustukset nuorisoyhdistyksille, nuorten ryhmille ja muille nuorisotoimintaa järjestäville ryhmille  

Nuorisoyhdistyksille kohdennettavalla avustuksella rahoitetaan yhdistyksen toimintaidean mukaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia. Vuosiavustuksen saaminen edellyttää kuulumista Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämään nuorisoyhdistysten järjestökortistoon. Järjestökortistoon haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Vuosiavustukset ja järjestökortistoasiat käsitellään aina sivistyslautakunnassa.

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

 Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Hakemukset löydät Asioi verkossa -kohdasta.

Lisätietoja

nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston avustukset Lahden yhdistyksille

Lahtelaisten yhdistysten haettavissa on on ollut 1.3. - 1.4.2019 osallisuuden lisäämiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettavia avustuksia. Sähköinen hakulinkki hakuaikana kohdassa Asioi verkossa.

​Avustukset on kohdistettu osallisuuden lisäämiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustuksen myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.

Lisätietoja
Lahti-Piste p. 03 814 2355