Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Sivistyksen palvelualueella on lahtelaisten kulttuuri-  ja nuorisoyhdistysten haettavissa vuosi- ja projektiavustuksia sekä liikuntajärjestöille vuosiavustuksia. Vuosiavustusten hakuaika on 1.3. - 3.4.2018 klo 15:een.

Avustuksia voi hakea myös osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta. Tapahtumakaupunki Lahti tarjoaa myös tapahtumakumppanuuksia.

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana.  Avustushakemuksiin tulee siis kirjata myös ne kohteet, joihin yhdistys hakee tai on hakenut kohdeavustusta Nastolan aluejohtokunnalta toimintavuoden aikana.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset

Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha.  Avustuksen myöntämisestä päättää liikunta- ja kulttuuri- tai sivistyslautakunta. Haun yhteydessä tulee aina selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

Lahtelaisten kulttuuri- ja nuorisoyhdistysten sekä liikuntajärjestöjen vuosiavustusten hakulomakkeet liitteineen on toimitettava  1.3.-3.4.2018 klo 15:een mennessä.

Hakuaikana tältä sivulta löytyy 'Asioi verkossa' -kohdasta

  • kulttuuriyhdistysten sähköinen hakulomakelinkki sekä

  • nuorisoyhdistysten ja liikuntajärjestöjen hakulomake ja liitelomakepohjat, jotka täytettynä toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen lahtipiste@lahti.fi taikirjeenä osoitteeseen Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti TAI Pekkalantie 5, 15560 Nastola (tai Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, Harjukatu 31, 15101 Lahti). - Sähköpostin aiheeksi tai kuoreen tunnus, mitä hakijatahoa edustatte: Vuosiavustus, nuorisoyhdistys TAI Vuosiavustus, liikuntajärjestö. 

Liitteitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Mikäli hakija täydentää liitteitä hakuajan jälkeen, vodaan hakemus ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Lisätietoja: Lahti-Piste, p. 03 814 2355
Avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurityön tukemiseksi

Vuosiavustusta haetaan maaliskuussa, mutta projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen. Hakemuslomake on tällä sivulla Asiointi verkossa -kohdassa. 

Lisätietoja: Matti Karhos, kulttuuriasiainpäällikkö, sivistyksen palvelualue, kulttuuripalvelut, p. 050 387 8792.

Avustukset liikunta- ja urheiluseuroille, tapahtumakumppanuudet 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain vuosiavustusta lahtelaisille urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta sekä merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä. 

Lisätietoja
vuosiavustuksista urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan (hakuaika 3.4.18 klo 15:een)
- Maisa Jaatinen, hallintosihteeri, puh. 044 416 3990
- Tommi Lanki, liikuntatoimenjohtaja, liikuntapalvelut, puh. 050 559 414
liikunta- ja urheilutapahtumatuesta ja tapahtumakumppanuuksista (voi hakea ympäri vuoden)
- Tommi Lanki, liikuntatoimenjohtaja, liikuntapalvelut, puh. 050 559 4145  
- Inkeri Määttä, tapahtumapäällikkö, konsernihallinto, Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, puh. 044 416 3890

Avustukset nuorisoyhdistyksille, nuorten ryhmille ja muille nuorisotoimintaa järjestäville ryhmille  

Nuorisoyhdistyksille kohdennettavalla avustuksella rahoitetaan yhdistyksen toimintaidean mukaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia. Vuosiavustuksen saaminen edellyttää kuulumista Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämään nuorisoyhdistysten järjestökortistoon. Järjestökortistoon haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Vuosiavustukset ja järjestökortistoasiat käsitellään aina sivistyslautakunnassa.

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

 Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Lisätietoja: Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, nuorisopalvelut, puh. 050 518 4492
Hakemukset löydät tältä sivulta 'Asioi verkossa' -kohdasta. 

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston avustukset Lahden yhdistyksille

​Avustukset on kohdistettu osallisuuden lisäämiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustuksen myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto. Hakuaika vuoden 2018 avustusten hakemiseen on  31.10.2017 klo 16 mennessä.

Avustusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja liittämällä mukaan seuraavat liitteet:
- Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteri/ote, jossa todetaan henkilöt, jotka voivat allekirjoittaa yhdistyksen nimen
- Vuoden 2016 tilinpäätös (tulos- ja taselaskelma) ja tilin/toiminnantarkastuskertomus
- Vuoden 2016 toimintakertomus
- Selvitys yhdistyksen jäsenmäärästä, ellei se käy ilmi toimintakertomuksesta
- Toimintasuunnitelma 2018

Lisätietoja:
Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, puh. 03 814 2355, lahtipiste@lahti.fi 
hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen Sepponen puh. 050 539 1623, ulla.sepponen@lahti.fi

Nastolan aluejohtokunnan myöntämät kohdeavustukset

Nastolan aluejohtokunta voi myöntää avustussääntönsä mukaisesti kohdeavustusta yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle, jolle kaupungin muu toimielin tai palvelualue on myöntänyt vuosi- tai toiminta-avustuksen. Aluejohtokunta ei kuitenkaan myönnä koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettuja avustuksia. Avustusta voivat hakea Nastolan alueella toimivat järjestöt, yhdistykset, seurat ja yhteisöt. Kohdeavustuksilla edistetään ja tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollistetaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella.
Hakemuksen liitettävät asiakirjat sekä muu hakumenettelyyn liittyvä tieto löytyy Nastolan aluejohtokunnan avustussäännöstä sekä hakulomakkeelta.

Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti. Avustushakemus tulee jättää kaupungin kirjaamoon ennen avustettavan kohteen toteutumista sekä vähintään 14 vuorokautta ennen aluejohtokunnan kokousta.

Lisätietoja: Tia Mäkinen, aluekoordinaattori, puh. 044 769 8695, tia.makinen@lahti.fi