Hyppää sisältöön

#OmaLahti -osallistuvasta budjetoinnista säännöllinen asukasosallisuuden toimintamuoto Lahdessa 

Osallistuvan budjetoinnin asukasideoita voi jatkossa esittää kaupungin toteutettavaksi joka toinen vuosi. Seuraava ideointivaihe alkaa vuonna 2023. 
kirsikkapuiston avajaiset
Lahden kirsikkapuisto oli vuoden 2020 suosituin osbu-idea.

Osallistuvassa budjetoinnissa eli osbussa asukkaat ovat päässeet kehittämään kaupunkia kolmessa eri vaiheessa, jotka ovat olleet ideoi, kehitä ja äänestä. Kaupunkitasoista toimintamallia on kokeiltu Lahdessa kahden kierroksen verran vuosina 2020 ja 2021. Eri ikäiset lahtelaiset ovat voineet ideoida eri teemojen mukaisia hankkeita suuralueille sekä äänestää ideoita kaupungin toteutettaviksi.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja vaiheet säännölliseksi asukasosallisuuden toimintamuodoksi. Toimintamallia ja sen jatkoa arvioidaan uudelleen vuonna 2026. Kaupunki käynnistää toimintamallin jatkokehittämisen. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta päättää hanketeemat, rahoituksen sekä muut toimintaehdot loppuvuodesta. Seuraava ideoi, kehitä, äänestä -kierros sekä päätös toteutettavista hankkeista tehdään vuonna 2023.

Osallistuva budjetointi on tervetullut tapa vaikuttaa

Kaupunki toteutti #OmaLahti -osbun arvioinnin yhdessä Tampereen yliopiston kanssa vuoden alussa. Asukaskyselyn perusteella osallistuva budjetointi nähdään tervetulleena osallistumisen ja vaikuttamisen tapana sekä siihen suhtaudutaan positiivisesti. Osbu tunnetaan Lahdessa melko hyvin ja se on myös säilyttänyt hyvin kiinnostavuutensa osallistumisen kanavana. Osallistuminen kuitenkin keskittyy tiettyihin ryhmiin sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella. Kehittämistarpeena onkin monipuolisemman osallistujajoukon saavuttaminen.

Arvioinnissa esille nousi prosessin läpinäkyvyyden ja julkisuuden parantaminen. Toimintamalli näyttäytyy vielä irrallisena osana kaupunkiorganisaation toimintaa. Jotta osallistuva budjetointi voisi vakiintua kiinteäksi osaksi Lahden kaupungin toimintaa ja osallisuuden välineitä, se edellyttää huomion kiinnittämistä prosessiin, kaupungin toimintakulttuuriin, johtamiseen ja resursointiin. Tutkimusraportti on luettavissa kaupungin verkkosivuilta www.lahti.fi/osbu 

Kaupunki käynnistää tänä vuonna 33 asukasidean toteuttamisen eri puolilla Lahtea.

Lisätiedot arvioinnista:
vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto p. 050 509 9042, lotta-maria.sinervo@tuni.fi
tutkija Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto, p. 050 437 7589, kaisa.kurkela@tuni.fi

#osbu #omalahti #osallisuus #lahti

#OmaLahti osallistuva budjetointi