Hyppää sisältöön

Mannerheiminkatu kaupunkibulevardiksi

Radanvarren alueen kehittäminen ja rakentaminen on vauhdissa. Yksi merkittävä kehittämiskohde on Mannerheiminkadun muuttaminen kaupunkibulevardiksi. Tavoitteena on, että Mannerheiminkadulla on sujuvaa ja viihtyisää liikkua – kuljit sitten kävellen, pyörällä tai omalla autolla.

Mannerheiminkatu on jatkossa Radanvarren asuinaluetta palveleva koontikatu, mutta myös keskustan kehäkatu. Tavoitteena on toteuttaa viihtyisä kaikki kulkumuodot huomioiva kaupunkibulevardi.

Mikä on kaupunkibulevardi?

Kaupunkibulevardi on katu, jossa keskellä ovat ajokaistat ja reunoilla kävely- ja pyöräilyväylät. Bulevardilla on puurivi viihtyisyyttä lisäämässä. Radanvarressa bulevardi on osa tiivistyvää kaupunkirakennetta: siksi sen pitää palvella eri tavoin liikkuvia.

Miksi kaupunkibulevardisointi kannattaa ja mitä se tarkoittaa?

Mannerheiminkatu tarvitaan palvelemaan erityisesti radanvarren maankäyttöä ja liityntäpysäköintiä, mutta myös kaupungin sisäistä läpiajoa. Nykyisen väylän kaupunkibulevardisointi on ollut ehtona radanvarren kaavoituksen etenemiselle.

Pitkän matkan läpiajoliikenne ohjataan eteläiselle kehätielle. Uusi valtatieyhteys on ollut Lahdelle iso investointi, ja liikenteen siirtyminen kehälle rauhoittaa keskusta-aluetta. Tulevilla muutoksilla Mannerheiminkadusta tulee kaupunkimaisempi ja osa Lahden keskustan katuja.

Mannerheiminkatu on yksi pyöräilyn tavoiteverkon pääreiteistä, ja siksi pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Uuden tieliikennelainkin perusteella jalankulku ja pyöräily tulee erottaa omille väylilleen.

Matkakeskuksen edustaa korostetaan kaupunkiaukiomaisena tilana. Samalla tuodaan näkyvämmin esille keskustaan vievää kävelyreittiä.

Viihtyisyyttä parannetaan lisäämällä vehreyttä ja puistosaarekkeita. Samalla korostetaan olemassa olevaa viherympäristöä. Suunnitteluratkaisuissa painotetaan ekologisia ratkaisuja.

 • Usein kysytyt kysymykset

  Miksi kaupunkibulevardia tehdään? Ruuhkauttaako kadun kavennus liikenteen? Miten hälytysajonevot pääsevat uudella kadulla liikkumaan?

  Tutustu vastauksiin

Pyöräilyväylä pitää toteuttaa Mannerheiminkadun varteen jo tieliikennelain mukaan. Laki edellyttää kävelyn ja pyöräilyn erottamista toisistaan.

 • Val­ta­tie 12 tiea­lueen muut­ta­mi­nen ka­duk­si

  Asemakaava laaditaan Hämeenlinnantien ja Mannerheiminkadun muuttamiseksi valtatiestä kaduksi ja katutilan kehittämisen mahdollistamiseksi. Valtatien kaavoitus on jaettu kolmeen osaan, joten Mannerheiminkatu käsitellään omana kokonaisuuteenaan.

  Asemakaavatyön tueksi laaditaan Mytäjäisten liittymän ja Iso-Paavolan sillan väliselle osuudelle kadun yleissuunnitelma.

  Lisää kaavatyöstä
 • Tutustu Radanvarren kehittämiseen

  Lahden Radanvarteen kasvaa tulevaisuudessa urbaani kaupunginosa, jossa entiset teollisuusalueet korvataan asunnoilla ja toimistotiloilla.

  Lue lisää Radanvarresta

Tavoitteena on, että Mannerheiminkadulla on sujuvaa ja viihtyisää liikkua – kuljit sitten kävellen, pyörällä tai omalla autolla.

Näin Mannerheiminkadun suunnittelu ja muutos etenee

Asemakaavamuutos tarvitaan, jotta valtatie voi muuttua kaupungin kaduksi. Mannerheiminkadun yleissuunnitelmassa esitetään, millainen katutila olisi. Yleissuunnitelma tarkentuu vielä myöhemmin katusuunnitelmiksi, joissa on ratkaistu yksityiskohtaisemmin kunnallistekniikka.

Klikkaa kohtaa saadaksesi lisätietoja.

 • Asemakaavamuutos on yleispiirteisempi ja teknisempi muutos, jossa ei tehdä yksityiskohtaisia ratkaisuja esimerkiksi kaistamääristä tai katutilasta. Kaavamuutos kuitenkin tarvitaan, jotta valtatiestä voi tulla virallisesti kaupungin ylläpitämä katu.

 • Vuoden 2021 aikana laaditaan yleissuunnitelma, jossa esitetään, millainen kaupunkibulevardin katutila olisi. Siinä ratkaistaan, miten katutila jaetaan eri kulkumuodoille ja katuvihreälle.

 • Yleissuunnitelma tarkentuu vielä myöhemmin katusuunnitelmiksi, joissa on ratkaistu yksityiskohtaisemmin kunnallistekniikka. Asukkaat voivat kommentoida myös katusuunnitelmia. Katumuutoksia toteutetaan lähivuosina, vaiheistaen alueen kortteleiden rakentamisen kanssa.

Ota yhteyttä suunnittelijoihin

Palaute löytää parhaiten perille palautepalvelun kautta.