Hyppää sisältöön

Asemakaavoitus Hennala

Hennalan vanhan varuskunta-alueen asemakaavoitus uuteen käyttöön aloitettiin vuonna 2014. Hennalan kasarmialueella oli voimassa vuonna 1953 laadittu kaava, jossa se määriteltiin yleisten rakennusten alueeksi. Länsiosan harjoituskenttä- ja metsäalueella ei ole asemakaavaa. Työ aloitettiin kaavarunkotarkastelulla, joka  laadittiin asemakaavatyön pohjaksi liikenne- ja muiden verkostojen, viheralueiden ja hulevesien hallinnan kokonaisuuden turvaamiseksi. Kaavarunko ei ole virallinen kaava.

Varsinainen asemakaavoitus rakennetulla alueella eteni kahdessa osassa. Ensimmäisenä vaiheena laadittiin asemakaavamuutos pohjoispään asuntoalueelle. Kaava tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa 2018.

Toisessa vaiheessa laadittiin asemakaavamuutos kasarmialueelle Hennalankadulta Ulaaninkadulle. Kaavamuutos sai lainvoiman 12.12.2019.

Ideakilpailu länsiosan alueelle

Rakentamaton länsiosan harjoituskenttäalueen asemakaavoitus on suunniteltu aloitettavaksi 2020-luvulla. Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt ja Lahden kaupunki järjestivät yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa alueen suunnittelusta ideakilpailun. Kilpailu voittajatyö Flowerpower toimii pohjana alueen jatkosuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

Kilpailutehtävänä oli ideoida historiallisen kasarmiympäristön viereen omaleimainen asuinalue, joka on toteutettavissa vaiheittain. Suunnittelulla haettiin ympäristöön sopivaa, paikan historiaa ja henkeä korostavaa, monipuolista asumista mahdollistavaa sekä kaupunkikuvallisesti laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua. Kilpailu toimii jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjana.

Kilpailualueena oli rakennetun kasarmialueen länsipuolella oleva noin 30 hehtaarin suuruinen rakentamaton harjoituskenttäalue, joka on kokonaisuudessaan valtion omistuksessa.  Keskeinen kilpailutehtävä oli ratkaista alueen kokonaisrakenne ja -mitoitus. Pääosa suunniteltavasta rakentamisesta on asuntoja, kaikkiaan noin 100 000 k-m2. Alueen länsiosassa oleva Halkomäki säilytetään virkistysalueena ja ulkoilureittien suunnittelu alueelle oli osa kilpailutehtävää. Alueen rakentaminen voi alkaa ensi vuosikymmenellä.

Kilpailuun valittiin viisi työryhmää osallistumishakemusten perusteella. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 31 kappaletta ja taso oli korkea.

Voittajatyössä kukkaisvoimaa

Palkintolautakunta päätti yksimielisesti valita kilpailun voittajaksi ehdotuksen Flowerpower, jonka tekijät olivat:

Kangas ja Vuorinen Arkkitehdit Oy: arkkitehdit SAFA Esa Kangas ja Johanna Vuorinen,
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson: arkkitehti SAFA Kristina Karlsson,
Masu Planning: maisema-arkkitehdit MARK Malin Blomqvist ja Inka Norros,
sekä liikennesuunnittelun asiantuntijana Jouni Ikäheimo, DI, Trafix Oy ja avustajana Petri Clusius, Amfibi Ky.

Kunniamaininnan sai ehdotus Kehys, jonka oli laatinut Serum-arkkitehdit Oy:n työryhmä.​