Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungin viranomaisten ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin joka valitaan aina valtuustokaudeksi.

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin ja toimii yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä on julkisten tilojen ja rakennusten sekä asuntojen suunnittelu ja miljöörakentaminen vammaisille henkilöille sopiviksi.

Yhdenvertaisuus

Vammainen henkilö on yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus tarkoittaa oikeutta:

 • esteettömään liikkumiseen
 • koulutukseen
 • tarpeellisiin apuvälineisiin
 • mielekkääseen työhön
 • virikkeelliseen vapaa-aikaan
 • sekä valinnanvapautta koulutuksen ja ammatin suhteen.

Itsenäinen elämä

Jokaisella on oikeus itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään. Tämän saavuttamiseksi tulee yhteiskunnan huomioida vammaisten ja ikääntyneen väestön  tarvitsemat erityistarpeet rakennus- ja ympäristösuunnittelussa, erityisesti julkisissa rakennuksissa, virastoissa, julkisissa kulkuvälineissä ja yleisillä väylillä. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä tukitoimia, kuten kuljetus- ja tukipalvelua sekä joustavaa kotiin saatavaa palvelua.

Vaikuttaminen

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin. Yhteistyö eri toimialojen kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat  tulevat huomioiduksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on julkisten tilojen ja rakennusten suunnittelu, miljöörakentaminen sekä asuntojen suunnittelu vammaisille henkilöille sopiviksi. Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta on yksi vammaisneuvoston tärkeimmistä tehtävistä.

Yhdistykset ja yhteistyö

Lahdessa toimivat vammaisyhdistykset ovat erityinen voimavara. Vammaisneuvosto ja vammaisyhdistykset tekevät työtä eri vammaisryhmille tärkeiden asioiden hoitamiseksi, sekä toimivat asiantuntijoina vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Vammaisneuvoston kokouspäivät

Kevään 2024 kokouspäivät ovat 18.1., 22.2., 21.3., 25.4., 16.5. ja 13.6. Kokoukset alkavat klo 16.30.

 

Vammaisneuvoston muistiot 7.10.2021 jälkeen

Vammaisneuvoston asioiden valmistelija

Lahden kaupungin vammaisneuvosto toimikaudelle 2023 – 2025

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jossa Lahden kaupungin suunnittelu, päätöksenteko ja niiden toteuttaminen saa käyttöönsä vammaisten kaupunkilaisten ja vammaisryhmien asiantuntijuuden.

Lahden kaupunki pyysi LINK- järjestökeskus ry:n käymään keskustelut Lahden kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen kanssa ja sen myötä nimettiin jäsenehdokkaat (6) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (6) vammaisneuvostoon kaudelle 2021- 2025.

Lahden kaupunginhallitus teki päätöksen Vammaisneuvoston asettamisesta vuosiksi 2023-2025 kokouksessaan 7.8.2023.

Esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty verkkopalvelussa

Neuvoston jäsenet

Kaupunginhallitus kokouksessaan 7.8.2023 § 246 nimesi Lahden kaupungin vammaisneuvostoon seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet.

 • Saija Granlund, puheenjohtaja
  p. 0449738128
  saija.granlund(a)lh.lahti.fi
  Varajäsen Arja-Leena Lammi
  Tomi Honkanen varapuheenjohtaja
  p. 0400843834
  tomi.j.honkanen(a)gmail.com
  Varajäsen Mauno Nivala
  Miika Toivonen
  Varajäsen Jouni Ikonen
  Jari Vaalajoki
  Varajäsen Risto Kaakinen
  Anna-Maria Mitchell
  Varajäsen Päivi Lithén
  Kata Jaakkola
  Varajäsen Ulla Koskinen-Laine
  Pirkko Vaittinen
  Varajäsen Kari Hyvärinen
  Johanna Järvelä
  Varajäsen Mika Järvelä
  Mikko Virtanen
  Varajäsen Susanna Koponen
  Hannu Huovinen
  Varajäsen Kari Sipi
  Kirsi Öster
  Varajäsen Oona Kivivuori

 • Tero Harju
  Varajäsen Simo Lahtela

Rakennustyöryhmä

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja Lahden kaupungissa rakennettavista uudisrakennuksista ja saneerauskohteista. Ryhmään kuuluvat vammaisneuvoston puheenjohtaja Saija Granlund, asiantuntijajäsen Tero Harju, esittelijä ja sihteeri sekä  jäsenet Hannu Huovinen, Pirkko Vaittinen, Mikko Virtanen, Kirsi Öster ja Miika Toivonen. Kokouksiin osallistuu myös kohteen asiantuntijaesittelijä. Keväälle 2024 sovitut kokouspäivät ovat 7.3. ja 8.4. Rakennustyöryhmä kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti klo 16.30.

Vammaisneuvoston asioiden valmistelija