Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kaupungin viranomaisten ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin joka valitaan aina valtuustokaudeksi.

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin ja toimii yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat huomioiduiksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä on julkisten tilojen ja rakennusten sekä asuntojen suunnittelu ja miljöörakentaminen vammaisille henkilöille sopiviksi.

Yhdenvertaisuus

Vammainen henkilö on yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus
tarkoittaa oikeutta:

 • esteettömään liikkumiseen
 • koulutukseen
 • tarpeellisiin apuvälineisiin
 • mielekkääseen työhön
 • virikkeelliseen vapaa-aikaan
 • sekä valinnanvapautta koulutuksen ja ammatin suhteen.

Itsenäinen elämä

Jokaisella on oikeus itsenäiseen ja täysipainoiseen elämään. Tämän saavuttamiseksi tulee yhteiskunnan huomioida vammaisten ja ikääntyneen väestön  tarvitsemat erityistarpeet rakennus- ja ympäristösuunnittelussa, erityisesti julkisissa rakennuksissa, virastoissa, julkisissa kulkuvälineissä ja yleisillä väylillä. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä tukitoimia, kuten kuljetus- ja tukipalvelua sekä joustavaa kotiin saatavaa palvelua.

Vaikuttaminen

Vammaisneuvosto pitää aktiivisesti yhteyttä Lahden päättäjiin. Yhteistyö eri toimialojen kanssa takaa sen, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat  tulevat huomioiduksi päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on julkisten tilojen ja rakennusten suunnittelu, miljöörakentaminen sekä asuntojen suunnittelu vammaisille henkilöille sopiviksi. Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta on yksi vammaisneuvoston tärkeimmistä tehtävistä.

Yhdistykset ja yhteistyö

Lahdessa toimivat vammaisyhdistykset ovat erityinen voimavara. Vammaisneuvosto ja vammaisyhdistykset tekevät työtä eri vammaisryhmille tärkeiden asioiden hoitamiseksi, sekä toimivat asiantuntijoina vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Nimeämispyyntö Lahden kaupungin vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2025

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jossa Lahden kaupungin suunnittelu, päätöksenteko ja niiden toteuttaminen saa käyttöönsä vammaisten kaupunkilaisten ja vammaisryhmien asiantuntijuuden.

Lahden kaupunki pyytää LINK- järjestökeskus ry:n käymään keskusteluja Lahden kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen kanssa ja nimeämään ehdokkaat (6) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (6) vammaisneuvostoon kaudelle 2021- 2025.

Nimeämisehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse Lahden kaupungin kirjaamoon kirjaamo@lahti.fi  20.8. 2021 mennessä.

Nimeämispyyntö vammaisneuvostoon 2021-2025

Vammaisneuvoston sihteeri

Neuvoston jäsenet

Kaupunginhallitus kokouksessaan 28.8.2017 § 265 nimesi Lahden kaupungin vammaisneuvostoon seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet.

 • Janne Siltanen, puheenjohtaja
  Varajäsen Jarmo Mikkola
  Risto Kaakinen
  Varajäsen Timo Peippo
  Anne Rajaniemi
  Varajäsen
  Marja Helander
  Varajäsen Ulla Koskinen-Laine
  Juho Seilola
  Varajäsen Irene Lüders
  Pirkko Vaittinen
  Varajäsen Sanni Valtonen
  Ritva Korhonen
  Varajäsen Satu Rekola-Muhonen
  Anna-Liisa Nevalainen
  Varajäsen Brita Stång
  Mikko Virtanen
  Varajäsen Susanna Koponen
  Hannu Huovinen
  Varajäsen Kari Sipi
  Kirsi Öster
  Varajäsen Helena Lindstedt

 • Tero Harju
  Varajäsen Simo Lahtela

Rakennustyöryhmä

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja Lahden kaupungissa rakennettavista uudisrakennuksista ja saneerauskohteista. Rakennustyöryhmän kokouspäivät syyskaudella 2020 ovat 24.9., 12.10. ja 19.11.