Hyppää sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Neuvosto edistää vanhusten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua niin, että tieto olisi kaikkien ulottuvilla. Vanhusneuvosto myös kehittää ja tekee yhteistyötä eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Vanhusneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin niihin asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston edistämiä asioita tällä kaudella ovat

 • eläkeläisalennus bussiliikenteessä
 • maksuttomat kokous- ja harrastetilat ikäihmisille
 • saattohoidon tilanne Lahdessa ja Päijät-Hämeessä
 • ikäihmisten hammashoito.

Vanhusneuvoston lakisääteinen tehtävä on tukea ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lahdessa vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 1997. Vanhusneuvostolle on kuntalain § 27 mukaan annettava mahdollisuus vaikuttaa toiminnan ja palveluiden suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnille.

Näin vanhusneuvosto toimii

 • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
 • Edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon.
 • Antaa lausuntoja kaupungin päätöksenteon valmisteluun.
 • Edistää ja seuraa kaupungissa tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta.
 • Vaikuttaa siihen, että palveluja,tukitoimia ja etuuksia kehitettäessä huolehditaan niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille.
 • Edistää tiedottamista ja tiedonkulkua ikäihmisten palveluista ja tukitoimista.

Ota rohkeasti yhteyttä

Ota meihin yhteyttä missä tahansa ikääntyvien arkeen, turvallisuuteen tai yhteisöllisyyteen liittyvässä asiassa. Kerro epäkohdista ja toivomistasi parannuksista!

Vanhusneuvoston kokouspäivät

Vuoden 2022 kevätkauden kokouspäivät ovat 18.1., 22.2., 22.3., 12.4. ja 17.5.

Vanhusneuvoston muistiot 1.9.2021 alkaen

Neuvoston jäsenet

Kaupunginhallitus kokouksessaan 30.8.2021 § 333 nimesi Lahden kaupungin vanhusneuvostoon seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet.

 • Inga-Maija Hyppölä, puheenjohtaja
  p. 040 707 6151
  sähköposti: ingahyppola@gmail.com

  Varajäsen Ulla Koskinen- Laine

   

  Iida Hovi, varapuheenjohtaja
  p. 040 595 4499
  sähköposti: iida.hovi@gmail.com

  Varajäsen Pirkko Aulen

   

  Vesa Halme
  p. 050 545 3035
  sähköposti: vesahalme@gmail.com

  Varajäsen Juha Ilmonniemi

   

  Minna Heikkinen
  p. 050 570 6552
  sähköposti: minna.heikkinen@lh.lahti.fi

  Varajäsen Katja Ståhl

   

  Seppo Häyrinen
  p. 045 346 7333

  sähköposti: seppo.hayrinen@elisanet.fi

  Varajäsen Riitta Vierimaa

   

  Vuokko Kautto
  p. 044 323 6280
  sähköposti: vuokkokautto@gmail.com

  Varajäsen Antti Holopainen

   

  Kari Kempas
  p. 040 773 2344
  sähköposti: ktkempas@gmail.com

  Varajäsen Tarja Honkalampi

   

  Kaija Koljonen
  p. 040 841 1344
  sähköposti: kaija.i.koljonen@gmail.com

  Varajäsen Jorma Ruotsalainen

   

  Kari Känkänen
  p. 050 592 0089

  sähköposti: kari.kankanen@gmail.com

  Varajäsen Mauno Nivala

   

  Leena Sorvali
  p. 040 088 9649
  sähköposti: leena.a.sorvali@gmail.com

  Varajäsen Marketta Isokuortti

   

  Pentti Vilmi
  p. 050 514 0904
  sähköposti: pentti.vilmi@gmail.com
  Varajäsen Eila Lampio

Tutustu Lahden kaupungin toimielinten päätöksentekoon

Kaikki esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty-verkkopalvelussa.

Avaussivulla kunkin toimielimen kohdalla näkyy uusin pöytäkirja tai esityslista. Klikkaamalla toimielimen nimeä saat näkyviin aiemmin julkaistut pöytäkirjat.

Esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty verkkopalvelussa

Vanhusneuvoston valmistelija