Hyppää sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Neuvosto edistää vanhusten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedonkulkua niin, että tieto olisi kaikkien ulottuvilla. Vanhusneuvosto myös kehittää ja tekee yhteistyötä eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen kanssa.

Vanhusneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin niihin asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston edistämiä asioita tällä kaudella ovat

 • eläkeläisalennus bussiliikenteessä
 • maksuttomat kokous- ja harrastetilat ikäihmisille
 • saattohoidon tilanne Lahdessa ja Päijät-Hämeessä
 • ikäihmisten hammashoito.

Vanhusneuvoston lakisääteinen tehtävä on tukea ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lahdessa vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 1997. Vanhusneuvostolle on kuntalain § 27 mukaan annettava mahdollisuus vaikuttaa toiminnan ja palveluiden suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnille.

Näin vanhusneuvosto toimii

 • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
 • Edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon.
 • Antaa lausuntoja kaupungin päätöksenteon valmisteluun.
 • Edistää ja seuraa kaupungissa tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta.
 • Vaikuttaa siihen, että palveluja,tukitoimia ja etuuksia kehitettäessä huolehditaan niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille.
 • Edistää tiedottamista ja tiedonkulkua ikäihmisten palveluista ja tukitoimista.

Ota rohkeasti yhteyttä

Ota meihin yhteyttä missä tahansa ikääntyvien arkeen, turvallisuuteen tai yhteisöllisyyteen liittyvässä asiassa. Kerro epäkohdista ja toivomistasi parannuksista!

Nimeämispyyntö Lahden kaupungin vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2025

Vanhusneuvosto koostuu kaupungin luottamushenkilöistä ja vanhusjärjestöjen osoittamista jäsenistä ja pysyvistä kaupungin toimenhaltijoista. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa. Neuvosto edistää vanhusten palveluihin liittyvää tiedottamista ja tiedon saavutettavuutta.

Lahden kaupunki pyytää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n (kumppanuusverkosto) käymään keskusteluja Lahden kaupungissa toimivien vanhusjärjestöjen kanssa ja nimeämään ehdokkaat (6) ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (6) vanhusneuvostoon kaudelle 2021- 2025.

Nimeämisehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse Lahden kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lahti.fi 20.8. 2021 mennessä.

Nimeämispyyntö Lahden kaupungin vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2025

Vanhusneuvoston sihteeri

Neuvoston jäsenet

Kaupunginhallitus kokouksessaan 28.8.2017 § 266 nimesi Lahden kaupungin vanhusneuvostoon seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet.

 • Eila Lampio, puheenjohtaja
  p. 040 503 9541
  sähköposti: eila.lampio@phnet.fi

  Varajäsen Anna-Maija Martikainen

  Heikki Vappula, varapuheenjohtaja
  p. 040 0494 839
  sähköposti: vappulaheikki@gmail.com

  Varajäsen Niko Niemi

  Pentti Vilmi
  p. 050 514 0904
  sähköposti: pentti.vilmi@gmail.com
  Varajäsen Raimo Pehkonen

  Marketta Iso-Kuortti
  p. 040 778 8519
  sähköposti: marketta.isokuortti@gmail.com

  Marja-Kaarina Koskinen

  Eveliina Aaltonen
  p. 044 772 2848
  sähköposti: evemaria.aaltonen@gmail.com

  Varajäsen Karin Puumalainen

  Inga-Maija Hyppölä
  p. 040 707 6151
  sähköposti: ingahyppola@gmail.com

  Varajäsen Erkki Liedes

  Leena Sorvali
  p. 040 088 9649
  sähköposti: leena.a.sorvali@gmail.com

  Varajäsen Jouni Forsell

  Kaija Koljonen
  p. 040 841 1344
  sähköposti: kaija.i.koljonen@gmail.com

  Varajäsen Jorma Ruotsalainen

  Terttu Uosukainen
  p. 040 744 9335
  sähköposti: uosukainen.terttu@gmail.com

  Varajäsen Maija Parikka

  Kari Kempas
  p. 040 773 2344
  sähköposti: ktkempas@gmail.com

  Varajäsen Alli Rinne

  Eeva Marin
  p. 040 867 2770
  sähköposti: eevajohanna.marin@gmail.com

  Varajäsen Anneli Vierukoski-Suvivuo

Vuoden vanhusteko

Vuoden 2019 vanhusteko -kunniakirja myönnettiin ikäihmisten parissa toimiville vapaaehtoisille. Vanhusneuvosto kiittää kaikkia niitä satoja vapaaehtoisia, jotka toimivat päivittäin arjessa vanhusten parissa ystävinä, yhdistyksissä ja toiminnan järjestäjinä.