Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Päijät-Hämeessä yhteisesti sovitut maakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet vuosille 2020-2025 ovat mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

 • Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020

  Hyvinvointikertomus 2017 – 2020 on Lahden kaupungin hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvoinnin tilaa kuvataan sekä asukkaiden että elinvoiman kannalta. Samalla tuodaan esille keskeisiä ilmiöitä ja toimenpiteitä, joista saadaan suuntaviivoja strategiatyöhön. Tutustu myös hyvinvointikertomuksen keskeisimpiin lukuihin.

  Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät

 • Kaupungin hyvinvointityöryhmä

  Lahden kaupungin hyvinvointityöryhmä kehittää ja koordinoi kaupunkitasoisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä sekä tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Ryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman.

  Hyvinvointityöryhmä koostuu kaupungin eri palvelualojen työntekijöistä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja LAB ammattikorkeakoulun edustajasta.

  Lisätietoja

  Pia Haverinen, erityisasiantuntija

  pia.haverinen@lahti.fi

  p. 050 3987621

  Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020
 • Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

  Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi Lahden kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta sekä johtaa, suunnittelee ja koordinoi moniammatillista yhteistyötä. Sen alaisuudessa toimii kolme alueellista hyvinvointiryhmää, jotka kehittävät ja huolehtivat yhteistyön järjestämisestä vanhempien ja kolmannen sektorin kanssa.

  Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on monitoimijainen ryhmä, jossa on Lahden kaupungin työntekijöitä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, seurakunnan, Ensi-ja turvakotienliiton sekä Päijät-Hämeen järjestöagentin edustus.

  Lisätietoja

  Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö

  eija.kinnunen@lahti.fi

  p.050 5391660

  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • Pete Lahti

  Pete Lahti on Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön Lahden alueverkosto, joka kostuu Lahden kaupungin, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, seurakunnan, poliisin sekä monien eri yhdistysten ja järjestöjen toimijoista.

  Pete Lahti tekee laaja-alaista yhteistyötä muiden ehkäisevää työtä tekevien toimijoiden kanssa myös seudullisesti osallistumalla Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys -ja päihdetyön verkoston toimintaan. Pete Lahti järjestää asukkaille ja ammattilaisille erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia tukemaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä.

  Lisätietoja

  Marja Mikola, ehkäisevän mielenterveys -ja päihdetyön koordinaattori

  marja.mikola@lahti.fi

  p. 044 4826378