Hyppää sisältöön

Lahden kestävän kasvun ohjelma

2020-luku on ympäristön vuosikymmen – muutos alkaa Lahdesta

Uuden aikakauden kiertotalous

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän talouden perusta ja kunnat avainroolissa sen edistäjinä. Lahti on edelläkävijä, hyödynnämme kotitalouksissa syntyvästä  jätteestä jo yli 99 %. Olemme hiilineutraali vuonna 2025; ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa.

 • Mitä

  Euroopan ympäristöpääkaupunkina rakennamme tulevaisuuden kiertotalousratkaisuja. Kaupungissamme on vahva bio- ja kiertotalouden keskittymä ja yritysverkosto. Korkeakoulumme ovat alan erikoisosaaja. Rohkea yhteistyö synnyttää uusia innovaatiota, teknologioita ja kansainvälistä liiketoimintaa.

 • Miten

  Rakennamme Lahteen ainutlaatuisen bio- ja kiertotalouden tutkimus-, testaus- ja pilotointiympäristön yritysten ja korkeakoulujen yhteiskäyttöön. Käynnistämme korkean osaamisen tutkimusohjelman, joka uudistaa  bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan Suomessa.

Hiilineutraali rakentaminen

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa noin 30 % Suomen hiilidioksidi-päästöistä ja maailmanlaajuisesti  39 %. Suomella todellinen mahdollisuus kansainväliseen edelläkävijyyteen. Lahdessa on runsaasti rakennusalan eritysosaamista ja aitoja kehitysympäristöjä.

 • Mitä

  Luomme Lahteen ainutlaatuisen tuotekehitys-, tutkimus- ja pilotointialustan hiilineutraalin ja energiatehokkaan rakentamisen innovaatioille – rakennusten koko elinkaareen kaavoituksesta purkumateriaalin hyödyntämiseen. Lahteen rakentuu kestävän rakentamisen testauspaikka ja demoympäristö!

 • Miten

  Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus ja pilottikohteet tarjoavat yrityksille ja oppilaitoksille ainutlaatuisia yhteistyö-  ja TKI-mahdollisuuksia laajassa kansallisessa yhteistyössä. Kaupallistamme osaamisen ja innovaatiot ja edistämme kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Tuomas Uusheimo
kuvituskuva

Sähköistyvä liikenne ja kestävä liikkuminen

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Uudet käyttövoimat ja liikkumisen ratkaisut ovat osa kestävää tulevaisuutta. Pelkästään joukkoliikenteen sähköistämisellä voidaan saavuttaa  6-8 % päästövähennykset. Entä, jos otetaan mukaan esimerkiksi logistiikka?

 • Mitä

  Lahti Electric and Sustainable  Traffic -ekosysteemi edistää liikenteen sähköistämistä ja kestävää liikkumista koko Suomessa ja kansainvälisesti. Edelläkävijäpilotit ja ratkaisut syntyvät Lahdessa laajassa yhteistyössä.

 • Miten

  Rakennamme Lahteen alan osaamisen ja koulutuksen huippukeskittymän ja käynnistämme rohkeat pilotit. Vahvistamme LUT-yliopiston vaihtoehtoisten käyttövoimien tutkimusta ja käynnistämme sähkötekniikan professuurin. Käynnistämme  LAB-ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun ja insinöörikoulutuksen.

Green digi

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Digitalisaation avulla rakennamme vihreämpää tulevaisuutta ja kestäviä palveluratkaisuja. Digitaaliset ratkaisut vahvistavat yritysten liiketoimintaedellytyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti, luovat mahdollisuuden tutkimukselle ja kehitystyölle ja turvaavat laadukkaan ja nykypäiväisen palvelukehittämisen.

 • Mitä

  Digitalisaatio modernisoi maailmaa ja luo mahdollisuuksia. Lahden uusi asema yliopistokaupunkina, vahva cleantech- ja muotoiluosaaminen sekä alueelle hakeutuneet ICT-alan yritykset vauhdittavat kehitystä kohti digitalisaation kärkeä.

 • Miten

  Lahti on ensimmäisenä maailmassa mahdollistanut asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökaupan (CitiCap). Lahden seudun yritysten digitaalista osaamista nostetaan, julkisia palveluita uudistetaan ja uusia kansainvälisen tason älyratkaisuja luodaan vahvassa innovaatioyhteistyössä yrityksien, korkeakoulujen ja julkisen sektorin kanssa.

Lahti SportsHub

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Lahti on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu urheilukaupunki, klassinen talviurheilun sydän. Alueella toimii runsaasti urheilu- ja teknologiasektorin yrityksiä ja urheiluturismin kasvupotentiaali on merkittävä. Olemme urheiluliiketoiminnan osaajia ja kansainväliset verkostomme ovat laajat.

 • Mitä

  Lahdessa edistämme koko Suomen asemaa urheilumarkkinoilla. SportsBusinessHub Finland vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisen tason urheiluliiketoiminnan osaajana, urheilun tutkimus- ja testialustana sekä maailmanluokan pelikenttänä. Lisäämme urheilu-, tapahtuma- ja matkailutarjontaa kotimaisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin.

 • Miten

  Lahden seudulla sijaitsevat ainutlaatuiset kansainvälisen tason urheilupuitteet ja Olympic Training Centerit Vierumäki ja Pajulahti. Sijaintimme on loistava. Alueellamme on myös vahvaa korkeakouluosaamista ja alan yrityksiä. Luomme innovaatioita ja synnyttämme liiketoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osallisuutta, työllisyyttä ja hyvinvointia

Lahti on tehty kestäväksi.

 • Miksi

  Lahden vaikea työttömyys heijastuu monimuotoisina ongelmina kaupungin asukkaiden elämässä. Tarvitsemme resursseja kasautuneiden sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen ja työllistymispolkujen rakentamiseen. Uudet mahdollisuudet on käännettävä voitoiksi.

 • Mitä

  Osallisuuden kasvattaminen, työllistymispolkujen kehittäminen ja työpaikkojen lisääminen ovat tärkeitä koko Päijät-Hämeelle. Tavoitteemme on, että asukkaiden kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisesta vahvistuu ja syrjäytymisriskissä olevien määrä on maan
  keskitasoa pienempi. Lahden seudun asukkaiden hyvinvointi on turvattava.

 • Miten

  Työkalumme suunnan kääntämiseksi ovat yleinen koulutustason nosto, sosiaalisen syrjäytymisen kierteen katkaisu eri ikäryhmissä, yhteistyön kehittäminen kuntien ja muiden palvelutuottajien välillä, kärjistyneen työttömyystilanteen helpottaminen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.

Elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistä kasvua

Lahden kestävän kasvun ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita ja vastaa EU:n kasvun ja elvytyksen linjauksiin.

EGCA-logo greenlahti.fi

Yhteystiedot