Hyppää sisältöön

Kansainvälinen Lahti

Lahti on kansainvälinen ympäristökaupunki, joka on tunnettu vahvasta urheiluosaamisestaan. Kansainvälinen toiminta tukee kaupungin strategisia tavoitteita ja alueellista kehittämisestä. Tavoitteena on vahvistaa Lahden alueen osaamista ja yritystoimintaa, verkostoja, investointeja sekä esimerkiksi alueelle suuntautuvaa tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Lahden kaupungin kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja kansainvälinen urheilukaupunki.

 • Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

  Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Ympäristöpääkaupunkina nostamme esiin parhaat eurooppalaiset ympäristöratkaisut ja toteutamme Suomen ilmastotavoitteita, Lahti on hiilineutraali vuonna 2025. Ympäristöpääkaupunkivuonna käynnistämme kunnianhimoisia yhteistyöhankkeita ja edistämme elämisen laatua.

  Green Lahti
 • Lahti urheilukaupunki

  Lahti on tunnettu kansainvälisistä urheilun suurtapahtumistaan, joita ovat mm. Salpausselän kisat, pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup ja MM-kilpailut, Ironman sekä esimerkiksi KymiRing MotoGP vuonna 2021. Lahti on todellinen kansainvälisen tason urheilu- ja hyvinvointikeskittymä, joka tarjoaa upeat ja monipuoliset harjoittelu- ja testauspuitteet sekä huipputason valmennus- ja tapahtuma-areenan.

  Visit Lahti
 • Kansainvälinen yliopistokaupunki

  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista ja yhdessä Helsingin yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa tukee vahvasti Lahden kansainvälistymistä.

  Yliopisto- ja korkeakoulutus Lahdessa
 • Haussa kansainvälisiä osaajia

  Lahdessa asuu 9000 vieraskielistä kaupunkilaista. Syksyllä 2020 käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Lahti TalentHub-hanke tukee kansainvälisten osaajien työllistymistä alueelle ja alueen yrityksien kansainvälistymistä.

 • Pekingin olympialaisten yhteistyökumppani

  Lahti on Pekingin vuoden 2022 talviurheilun yhteistyökumppani. Yhteistyösopimus Kiinan Zhangjiakoun solmittiin vuonna 2018. Yhteistyö tarjoaa Lahdelle mahdollisuuden urheilu- ja tapahtumaosaamisen vientiin, jossa yhdistyy luontevasti kaupungin urheilu- ja ympäristöasiantuntijuus.

Vaihtoon ulkomaille?

 • Pohjoismaat tutuksi lahtelaisille nuorille

  Pohjoismainen nuorten kulttuuriviikko ”NOVU” järjestetään kesä-heinäkuun vaihteessa vuorovuosin eri ystävyyskaupungeissa. Mukana ovat Lahden lisäksi Akureyri Islannissa, Randers Tanskassa, Västerås Ruotsissa ja Ålesund Norjassa. Osallistujiksi valitaan 17 iältään 16-20-vuotiasta nuorta kaikista pohjoismaisista ystävyyskaupungeista. Vuosittain vaihtuva teema ja hakuohjeet julkaistaan kaupungin nettisivuilla helmi-maaliskuussa.

   

  Kansainvälinen toiminta nuorille
 • Erasmus+ -ohjelma

  Erasmus+ on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma. Ohjelman kautta Lahden perusopetus on saanut tukea hankkeille, joilla kehitetään eurooppalaisten koulujen ja päiväkotien yhteistyötä ja niiden välistä oppilas- ja henkilöstövaihtoa. Ohjelmassa koulujen oppilaat pääsevät kehittämään kansainvälisiä taitoja ja kielitaitoa.

  Erasmus+ rahoituksen kautta järjestetään myös nuorisovaihtoja. Nuorisovaihdossa 13-30-vuotiaiden ryhmät kohtaavat nuorten ryhmiä muista maista.

  Erasmus+ -ohjelma on osa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaa.

  Kansainvälinen toiminta nuorille
 • Euroopan solidaarisuusjoukot (European solidarity corps)

  EU- ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kaikille 18-30-vuotiaille osallistua vapaaehtoispalveluun 2-12 kuukaudeksi. Lähtijältä ei vaadita koulutusta, ammatti- tai kielitaitoa, vain halu sitoutua tekemään vapaaehtoistyötä kohdemaassa. Rahoituksen kautta tuetaan matka- ja asumiskuluja.  Nuorisopalvelut toimii ohjelman tukiorganisaationa.

  Kansainvälinen toiminta nuorille

Kansainväliset kaupunkiverkostot

Lahden kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisissa verkostoissa. Kansainvälisen verkostoyhteistyön tavoitteena on rakentaa kaupungin positiivista kansainvälistä mainetta, jakaa hyviä ideoita ja käytäntöjä, huolehtia kaupungin edunvalvonnasta ja valmistella yhteisiä kehittämishankkeita sekä vahvistaa henkilöstön osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 • Ystävyyskaupungit

  Lahdella on 13 ystävyyskaupunkia ja 4 ystävyyskuntaa ympäri maailmaa. Kansainvälisen ystävyyskaupunkitoiminnan kautta luodaan uusia yhteistyömahdollisuuksia.

  Kansainväliset ystävyyskaupungit
 • Eurocities

  Eurocities on eurooppalaisten suurten kaupunkien edunvalvontaan ja kaupunkipolitiikkaan keskittyvä verkosto. Järjestöön kuuluu yli 140 eurooppalaista merkittävää kaupunkia. Järjestön sihteeristö toimii Brysselissä.

  Eurocities edistää Euroopan suurten kaupunkien verkostoitumista tarjoamalla yhteisen alustan osaamisen jakamiseen sekä yhteisten ongelmien ratkaisemiseen useiden eri foorumien, työryhmien, projektien, toimenpiteiden ja tapahtumien avulla. Verkosto tekee myös edunvalvontatyötä erityisesti Euroopan Unionissa ja pyrkii vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön.

  Lahti on erityisen aktiivinen ympäristö- ja kaupunkikehityksen foorumeissa.

  eurocities.eu
 • Union of the Baltic Cities (UBC)

  Union of the Baltic Cities on pohjoisen Euroopan johtava kaupunkien verkosto, johon kuuluu yli 100 Itämeren alueen kaupunkia. Verkoston tavoitteena on erityisesti osaamisen jakaminen ja yhteistyön edistäminen Itämeren alueella. Verkosto keskittyy turvallisuuteen, nuorisotoimintaan sekä älykkääseen ja kestävään kaupunkikehitykseen. Verkoston pääsihteeristö on Puolassa, Gdanskissa.

  Verkostolla on useita eri teemoihin keskittyviä työryhmiä. Lahti on mukana erityisesti UBC:n ympäristö ja kestävä kehitys- ja turvallisuustoiminnassa. UBC tarjoaa Lahdelle myös laajan partneriverkoston kestävän kehityksen kehittämishankkeisiin.

  ubc.net
 • ICLEI – Local Governments for Sustainability

  Local Governments for Sustainability on globaali verkosto, johon kuuluu yli 1750 kestävän kehityksen edistämiseen sitoutunutta paikallista, alueellista tai kansallista toimijaa. ICLEI pyrkii vaikuttamaan kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin, ja aktivoimaan paikallisia toimenpiteitä matalapäästöiseen, luontoa huomioivaan ja oikeudenmukaiseen kehitykseen.

  iclei.org
 • Climate Leadership Coalition (CLC)

  Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 71 suomalaista organisaatiojäsentä, jotka työllistävät maailmanlaajuisesti 400 000 ihmistä ja yritysjäsenten markkina-arvo on lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

  CLC edistää parhaita yrityskäytäntöjä, poliittisia lähestymistapoja ja strategioita sekä osallistuu aktiivisesti ilmastopolitiikan kehittämiseen Suomessa sekä pohjoismaisella, EU:n ja globaalilla tasolla.

  clc.fi
 • eTwinning

  eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö, joka tarjoaa jokaiselle koulussa työskentelevälle mahdollisuuden ja paikan tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja ja tuntea olevansa osa Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä.

  eTwinning on osa Erasmus+ -ohjelmaa.

  etwinning.net

Yhteystiedot