Hyppää sisältöön

Työnantajalle

Lahden kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa työnantajille sekä toiminnallista että taloudellista tukea.

Yrityspiste

Lahden Yrityspiste yhdistää työt ja tekijät. Yrityspiste on vaivaton ja maksuton palvelu yrittäjälle. Yrityspisteen kautta yrittäjä voi yhden puhelinnumeron kautta välittää Lahden ja koko seudun työllisyyspalveluverkostolle työntekijätarpeensa. Samalla tavalla hoituvat myös yrityksen kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Työnantajan yhteydenoton jälkeen Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, Vauhdittamo, Ohjaamo Lahti ja Hämeen TE-toimisto etsivät yhteistyössä sopivimpia työnhakijoita yrityksen tarpeeseen. Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADEC auttaa yrittäjää työllistämiseen liittyvissä asioissa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Se toimii myös yritystoimintaa harkitsevien tai aloittavien yrittäjien tukena.

Yhteystiedot

p. 044 416 4886 (arkisin klo 9-15), yrityspiste@lahti.fi

Työhönvalmennusyksikkö

Työhönvalmentaja madaltaa työnantajan kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työnhakijoiden haut ja esivalinnat, työkokeiluun tai palkkatuella työllistämiseen liittyvä byrokratia paperitöineen ja sekä työnantajan että työntekijän tukeminen työsuhteen alussa kuuluvat työhönvalmentajan tehtäviin.

Yhteystiedot

tyohonvalmennus@lahti.fi

Työllistämisen Lahti-lisä

Työllistämisen Lahti-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään pääasiassa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai alle 30-vuotiaiden työllistämiseksi. Tukea voidaan myöntää yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai kunnille. Lahti-lisää on perusteltua myöntää muun muassa tapauksissa, joissa tavoitteena on työttömän työnhakijan kuntoutus, aktivointi ja/tai työllistyminen.

Pääsääntöisesti tukea maksetaan kuuden kuukauden ajan noin 200-400 €/kk riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus). Työnantajan kannattaa selvittää Lahti-lisän myöntämisen mahdollisuus etukäteen kaupungin työllisyyspalveluista, sillä valtiontukisäännösten takia kaupungin myöntämä tuki ja työhallinnon myöntämä palkkatuki voivat olla ristiriidassa keskenään. Lahti-lisä ei saa vaikuttaa työhallinnon maksaman palkkatuen määrään alentavasti. Tuet voivat yhteensä olla enintään 50 % palkkauskustannuksista.

Lahti-lisän myöntö harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lahti-lisä maksetaan laskutusta vastaan jälkikäteen.

Lahti-lisän toimintaohjeet

  1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta (palkkatuki on aina ensisijainen tuki Lahti-lisään nähden)
  2. Samalla työnantaja selvittää Lahden kaupungin työllisyyspalveluilta mahdollisuuden saada Lahti-lisää palkkauksen tueksi. Lahti-lisä on haettava ennen työsuhteen alkamista, takautuvasti sitä ei makseta.
  3. Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on varmistettu.
  4. Tutustu Lahti-lisän tilitysohjeeseen ja tilityslomakkeeseen.
  5. Lahti-lisähakemus toimitetaan Lahden kaupungin työllisyyspalveluille postitse Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, PL 202 (Harjukatu 31), 15101 Lahti tai sähköpostilla kirjaamo@lahti.fi

Luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävät viestit suositellaan lähettämään turvapostilla. Turvapostin lähetys

Täytä Lahti-lisähakemus

Kesätyösetelit

Lahden kaupunki jakaa vuosittain kesätyöseteleistä lahtelaisille 15-17-vuotiaille nuorille. Kaupunki tukee kesätyösetelillä työllistävää työnantajaa 300 eurolla.

Kesätyömahdollisuudet