Hyppää sisältöön

Työnantajalle

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1.3.2021.  Kokeilun aikana osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien tehtäviksi. Yksi työllisyyskokeilujen tavoitteista on tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Tarjoamme kokeilussa työnantajille maksuttomia työllistämiseen liittyviä neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Autamme Lahden seudun työnantajia löytämään heidän tarpeisiinsa sopivia ja motivoituneita työntekijöitä

Autamme yrittäjää selvittämään mahdollisuudet rekrytoinnin taloudellisiin tukiin. Kokeilun aikana toteutamme myös erilaisia rekrytointitapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa.

Työkokeilu

Kuntakokeilussa on asiakkaita, jotka miettivät omia uravaihtoehtojaan tai ovat palaamassa takaisin työelämään. Työkokeilu on hyvä mahdollisuus sekä työnhakijalle, että työnantajalle. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana työuraansa suunnitteleva työkokeilija saa vahvistusta tuleviin uravalintoihinsa tekemällä töitä aidossa työympäristössä ja samalla työnantaja pääse tutustumaan työkokeilijan osaamiseen.

Onko yrityksessänne kiinnostusta tarjota työkokeilupaikka? Lue lisää työkokeilusta.  Ilmoituksen työkokeilupaikasta voit tehdä yrityksen ja työnantajan oma asioinnissa.

Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä väylä kouluttaa täsmäosaaja yritykseen. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Sopimuksen ajalta työnantajalla on mahdollisuus saada tukea työntekijän kouluttamiseen.

Tutustu lisää oppisopimuksella kouluttamiseen.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai muutostöitä työpaikalla.

Lue lisää työolosuhteiden järjestelytuesta.

Palkkatuki

Meillä työllisyyden kuntakokeilussa on asiakkaina paljon eri alojen osaajia, joilla on mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Palkkatuki voi olla yrityksellesi hyvä vaihtoehto, jos suunnittelet työntekijän palkkaamista ja haluat löytää ammattitaitoisen tekijän tai haluat tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden parantaa ammatillista osaamistaan.

Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa työnhakijan tilanteen perusteella. Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas.

Kuntakokeilussa on käytössä palkkatukikortti, joka annetaan työnhakijalle tueksi omatoimiseen työnhakuun. Palkkatukikortti kertoo työnantajalle, että kuntakokeilu on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

Voisiko yritykselläsi olla mahdollisuus hyödyntää palkkatukea työntekijän palkkaamiseen?  Lue lisää palkkatuella työllistämisestä.

Työllistämisen Lahti-lisä

Työllistämisen Lahti-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään pääasiassa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden, alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työllistämiseksi. Tukea voidaan myöntää elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille ja yleishyödyllisille toimijoille. Lahti-lisää voi olla perusteltua myöntää muun muassa tapauksissa, joissa tavoitteena on työttömän työnhakijan kuntoutus, aktivointi ja/tai työllistyminen.

Pääsääntöisesti tukea maksetaan enintään tuella palkatun työssäoloehdon täyttymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Poikkeuksena tästä on oppisopimuskoulutuksen koko ajalle (enintään 36 kk) myönnettävä Lahti-lisä.

Elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille:

 • Lahti-lisän ja palkkatuen yhteenlaskettu määrä voi yhteensä olla enintään 50 % työntekijän palkkauskustannuksista,
 • Lahti-lisän määrä voi olla enintään 500 €/kk/hlö,
 • Lahti-lisä on de minimis-tukea.

Yleishyödyllisille toimijoille:

 • Lahti-lisän ja palkkatuen määrä voi yhteensä olla enintään työntekijän palkkauskustannusten verran,
 • Lahti-lisän määrä voi olla enintään 750 e/kk/hlö. Erityisissä tapauksissa koskien työllistämistoiminnasta vastaavan henkilön palkkausta Lahti-lisän määrästä on mahdollista poiketa työllisyyspalveluiden harkinnasta.

Lahti-lisän myöntämisen periaatteet

  1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta tai Lahden seudun kuntakokeilulta (palkkatuki on aina ensisijainen tuki Lahti-lisään nähden). Palkkatukea haetaan ensisijaisesti yrityksen ja työnantajan oma asioinnissa. Työsopimuksen voi tehdä vasta, kun palkkatukipäätös on saatu.
  2. Työnantaja toimittaa Lahti-lisähakemuksen Lahden kaupungin työllisyyspalveluille viimeistään yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tätä yhtä kuukautta lukuun ottamatta tukea ei myönnetä takautuvasti.
  3. Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on varmistettu.
  4. Tutustu Lahti-lisän tilitysohjeeseen ja tilityslomakkeeseen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen laskua vastaan.
  5. Lahti-lisähakemus toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi tai Lahden kaupunki, työllisyyspalvelut, PL 202 (Harjukatu 31), 15101 Lahti. Hakemuksen on oltava perillä kuukauden kuluessa ko. työsuhteen alkamisesta. Sähköisesti toimitettavat hakemukset ja liitteet tulee toimittaa turvapostilla. Lahden kaupungille voi lähettää sähköpostiviestejä salattuna Suomi.fi Viestit -palvelun avulla. Lahti-lisähakemusten vastaanottajaksi valitaan Kirjaamo.

  Täytä Lahti-lisähakemus

Kesätyösetelit

Lahden kaupunki jakaa vuosittain kesätyöseteleistä lahtelaisille 15-17-vuotiaille nuorille. Kaupunki tukee kesätyösetelillä työllistävää työnantajaa 300 eurolla. Lue lisää kesätyömahdollisuuksista.