Hyppää sisältöön

Päästöjen vähentäminen

Hiilineutraalisuuden tavoitteemme tarkoittaa alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen sitomista hiilinieluihin. Olemme jo leikanneet kasvihuonekaasupäästöjämme 70 % vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Lahdessa tehdään konkreettisia tekoja päivittäin – yhdessä asukkaiden, yritysten ja koko kaupunkikonsernin kanssa. Tavoite on linjattu myös Lahden strategiassa.  

Lahti on osa edelläkävijäkuntien FISU-verkostoa (Finnish Sustainable Communities), joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Lahti kuuluu hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kriteerit edellyttävät, että kaupunki ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon päätöksistä aiheutuvat kasvihuonepäästöt

Yhteystiedot