Hyppää sisältöön

Päästöjen vähentäminen

Lahdessa päästövähennys on edennyt nopeasti, koska konserniyhtiö Lahti Energia luopui kivihiilen poltosta kaukolämmön tuotannossa keväällä 2019.

Lahden hiilineutraalius tarkoittaa, että vähennämme alueella tuotettuja päästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävät päästöt sitoutuvat alueen hiilinieluihin tai hyvitetään. Lahdessa vuoden 2020 päästöt olivat noin 64 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990.

Miten päästölaskentaa tehdään?

Kaupunki seuraa ilmastopäästöjä eri tasoilla: tuotantoperusteisesti, käyttöperusteisesti ja kulutusperusteisesti. Hiilineutraaliustavoite on sidottu tuotantoperusteiseen laskentaan.

  • Tuotantoperusteisen laskennan lähteenä Lahdessa käytetään CO2-raporttia sekä Lahti Energian tietoja.
  • Käyttöperusteista laskentaa seuraamme Suomen ympäristökeskuksen kaikille Suomen kunnille tarjoaman ALas-laskennan avulla.
  • Kulutusperusteiset päästöt olemme selvittäneet Kulma-hankkeessa vuosille 2020 ja 2022. Tulevaa päästökehitystä arvioidaan skenaarioilla. Skenaariot sisältävät sekä arvion kansallisesta päästökehityksestä sekä Lahden toimenpiteiden lisäisen vaikutuksen.

Tuotantoperusteiset päästöt

Lahden maantieteellisen alueen tuotantoperusteiset päästöt vuosina 1990 ja 2021 sekä skenaariot vuosille 2025–2030 (kt CO2e). Skenaariot huomioivat kansallisen päästökehityksen sekä Lahden alueella tehtävien toimenpiteiden lisäisen vaikutuksen. (Lähde: CO2 -raportti, Sitowise Oy:n laatimat skenaariot, sekä Lahti Energian tiedot. Kuvaajan tiedot taulukkona.)

Kulutusperusteiset päästöt

Lahden ja muiden Kulma kuntien kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2022 (t CO 2 ekv/asukas). Rakentamisen hiilikädenjälkivaikutus ei näy kuvassa. (Lähde: Kulma-raportti 2023 )

Materiaalia

Lisätiedot

Aihealueet