Siirry suoraan sisältöön

Viiskulman taidekilpailu

Lahden kaupunki järjestää avoimen yksivaiheisen taidekilpailun 1.4.–14.8.2020 välisenä aikana. Kilpailussa haetaan teosehdotuksia Lahden Viiskulman aukiolle – Vesijärvenkadun, Kirkkokadun ja Päijänteenkadun rajaamalle alueelle.
Viiskulman aukio, joka on Vesijärvenkadun varrella Kirkkopuiston kohdalla. Kuva: Eetu-Pekka Heiskanen, Lahden museot

​Lahden kaupunki etsii teosehdotuksia Viiskulman aukiolle, joka toimii keskeisenä kulkuväylänä kesällä 2021 avautuvaan uuteen taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD:iin. Museo sijoittuu Päijänteenkadulle Lahden Mallasjuoman vanhaan tehdaskiinteistöön ja sen yhteyteen rakennettavaan uudisosaan.

Teosehdotuksen tulee luoda aukiolle ainutlaatuista identiteettiä, herättää mielenkiintoa uutta museota kohtaan ja toimia opastavana elementtinä sen luo. Tavoitteena on muodostaa viihtyisä ja vehreä taideaukio osaksi Lahden taideakselia, joka alkaa Matkakeskukselta ja seuraa Rautatienkatua.

Museon avautumisvuonna 2021 Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki, European Green Capital, ja näin ollen teosehdotuksen tulee ottaa ympäristönäkökulmat huomioon.

Kilpailun aikataulu

Kilpailu käynnistyy 1.4.2020.
Kilpailuaika päättyy 14.8.2020 klo 15, jolloin teosehdotusten on oltava perillä.

Kilpailu ratkeaa perjantaihin 18.9.2020 mennessä. Tulokset julkaistaan tiedotusvälineille tiedotustilaisuudessa, joka samalla avaa kilpailusta koostetun näyttelyn.

Palkinnot

Mikäli vähintään palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:
I palkinto 6 000 euroa
II palkinto 4 000 euroa
III palkinto 2 000 euroa

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteissumma säilyy samana.

Kilpailua koskevat kysymykset

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, taidekoordinaattori Anu Miettinen, anu.miettinen@lahti.fi, p. 044 4826490. Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, sähköpostitse osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi, puhelimitse +358 50 434 4280.

Kysymyksiä voi esittää kahden jakson aikana.
I. jakso: 11.5.–5.6.2020, kysymyksiin vastataan 18.6. mennessä.
II. jakso: 20.7.–31.7.2020, kysymyksiin vastataan 3.8. alkavalla viikolla.

Kysymyksiin vastataan kahden viikon sisällä kysymyskauden päätyttyä tällä verkkosivulla.

Palkintolautakunta

Palkintolautakunnan muodostavat:
kaavoitusarkkitehti Päivi Airas, Lahden kaupunki, kaupunkisuunnittelu
aluetaidemuseotutkija Elisa Lindell, Lahden kaupunginmuseo
museoamanuenssi Paula Korte, Lahden kaupunginmuseo
ympäristöjohtaja Elina Ojala, Lahden kaupunki, ympäristökehitys
tuottaja Tanja Keskitalo, Malski, Kinos Property

Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä palkintolautakunnan taiteilijajäseninä toimivat
kuvataiteilija Merja Puustinen
kuvanveistäjä Anni Laakso

Lautakunnan sihteerinä toimii keväällä 2020 Lahden kaupungin taidekoordinaattoriksi valittu Anu Miettinen.

Arviointiperusteet

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten taiteellista ja elämyksellistä laatua. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, minkälaisen fyysisen paikan teos luo, miten se sijoittuu ympäristöönsä, ja millä tavalla se puhuttelee alueella liikkuvia ihmisiä ja toimii opastavana elementtinä uuden museon suuntaan. Lisäksi arvioidaan sitä, miten teos ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja alueella liikkujat (kävely, pyöräily, pelastustie).

Palkintolautakunta arvioi myös teoksen toteuttamiskelpoisuutta, turvallisuutta sekä ylläpitokustannuksia.

Kilpailuasiakirjat

Kilpailuohjelma, päivitetty 29.4.2020
Pohjakartta 1:700 (A3)
Ilmakuva/ortokuva 1:700 (A3)
Ajantasa-asemakaava 1:700 (A3)
Keskeisimmät kaavamerkinnät ja -määräykset (A4)
Viiskulman asemapiirrokset
Viiskulman tyyppipoikkileikkaukset
Pohjakartta-aineisto (dwg)
Kuvia Viiskulman aukiosta 
Tekniset reunaehdot, kilpailuohjelman täydennys, lisätty 29.4.2020

Viiskulman aukion avoimen taidekilpailun kilpailuohjelmaa on päivitetty 29.4.2020. Kilpailuohjelma ja muu materiaali julkaistiin 6.5. myös englanninkielellä.