Kompostointi kotipihalla kannattaa

Biojätteen kompostointi kotipihalla on suositeltavaa. Kompostoimalla eloperäiset jätteet muuttuvat mullaksi. 

Kompostorin täytyy olla suljettu ja hyvin ilmastoitu. Haittaeläinten pääsy kompostoriin täytyy estää. Kompostori voi olla lähinaapurin kanssa yhteinen.​ Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorin lisäksi kompostikehikossa.

Mikäli haluat harventaa sekajäteastian tyhjennysväliä yli kahteen mutta enintään 12 viikkoon, on kompostoinnista tehtävä kirjallinen ilmoitus jätelautakunnalle. Täytä kompostointi-ilmoitus kohdasta asiointi ja palaute.

Kompostorin käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin.