Siirry suoraan sisältöön

Kompostointi kotipihalla kannattaa

Biojätteen kompostointi kotipihalla on suositeltavaa. Kompostoimalla eloperäiset jätteet muuttuvat mullaksi. 
Kompostointi

Kompostorin täytyy olla suljettu ja hyvin ilmastoitu. Haittaeläinten pääsy kompostoriin täytyy estää. Kompostori voi olla lähinaapurin kanssa yhteinen.​ Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorin lisäksi kompostikehikossa.

Mikäli haluat harventaa sekajäteastian tyhjennysväliä yli kahteen mutta enintään 16 viikkoon, on kompostoinnista ilmoitettava jätelautakunnalle täyttämällä kompostointi-ilmoitus Asioi verkossa -kohdassa.

Kompostorin käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin.