Hyppää sisältöön

Kompostointitarkastukset alkavat Lahden seudulla 

Kompostointitarkastukset alkavat toukokuussa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueella. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila. 

Ensimmäiset tarkastukset vakituisten asuntojen kompostoreihin

Lahden seudulla kiinteistöjen kompostointitarkastukset toteutetaan nyt ensimmäisen kerran, muualla Suomessa tarkastuksia on tehty jo useamman vuoden ajan. Lahden seudulla ensimmäiset kompostointitarkastukset kohdentuvat Lahden taajaman vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin, jotka ovat tehneet kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle. Myöhemmin tarkastuksia tehdään myös muille alueille.

Tarkastuksessa katsotaan, että biojätteen eli ruokajätteen kompostointi tapahtuu Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti ja vastaa jätehuoltoviranomaiselle tehdyn kompostointi-ilmoituksen tietoja.

Kaikkia ilmoituksen tehneiden kiinteistöjen kompostoreita ei tarkasteta, vaan tarkastuksen kohteet valitaan satunnaisotannalla. Tarkastajat ovat yhteydessä kiinteistön haltijaan ennen tarkastusta. Tarkastuksen aikana ei välttämättä tarvitse olla kotona.

Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun kompostorin on oltava lämpöeristetty

Biojätekompostorin on oltava haittaeläinsuojattu, ilmastoitu ja suljettu. Jos biojätettä laitetaan kompostoriin talviaikaan 1.9.–30.4., tulee kompostorin olla myös lämpöeristetty. Lämpöeristetyssä kompostorissa biojätteiden käsittely onnistuu ympäri vuoden. Haittaeläinsuojatussa ja suljetussa kompostorissa kompostin sisältö pysyy lintujen ja jyrsijöiden ulottumattomissa. Ilmastoidussa kompostorissa ilma pääsee kiertämään, jolloin kompostointiprosessi onnistuu. Hyvin hoidettu kompostori palkitsee lopulta ravinteikkaalla mullalla.

Ohjeistusta ja neuvontaa

Tarkastuksella mahdollisesti havaitut puutteet pyritään korjaamaan esisijaisesti ohjeistuksella ja neuvonnalla. Tarkastajat täyttävät vierailulta tarkastuspöytäkirjan jatkotoimenpiteineen. Mikäli kompostointi ei ole vaatimusten mukaista tai se ei vastaa kompostointi-ilmoituksessa annettuja tietoja, hylätään jo tehty kompostointi-ilmoitus. Tarvittaessa kohteeseen voidaan tehdä uusi tarkastuskäynti myöhemmin.

Lisätietoja

jatehuoltoviranomainen@lahti.fi
Sanna Kumpumäki, jätehuollon suunnittelija, p. 044 018 7143
Verneri Harmanen, jätehuollon suunnittelija, p. 0444 826 755