Siirry suoraan sisältöön

Niemi yhdistää korkeakouluopiskelijat

Korkeakoulutus on Lahdessa keskittynyt Niemen kampusalueelle. Niemessä voi opiskella kolmessa korkeakoulussa, esimerkiksi kauppatieteitä, muotoilua tai ympäristötieteitä.
Niemi askel kohti opintoja.

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia sekä AMK- että YAMK-tutkinnoissa. LAMKin koulutusaloja ovat liiketalous ja matkailu, muotoilu ja viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja ympäristö.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT tarjoaa Lahdessa kuusi maisteriohjelmaa. Opinnot sopivat hyvin myös töiden ohessa suoritettavaksi. LUTista valmistuu kauppatieteiden maistereita ja diplomi-insinöörejä.  

Helsingin yliopisto järjestää perus- ja jatkokoulutusta ympäristötieteissä. Lahdessa voi opiskella ympäristötieteiden kandidaattitutkinnon ja ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteritutkinnon.

Opinnoissa painottuu yritysyhteistyö

Niemessä toimivilla korkeakouluilla on toisiaan täydentävää osaamista. Tarjolla on myös avoimen korkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja sekä täydennyskoulutusta. Koulutuksessa painottuu tiivis yhteistyö seudun yritysten kanssa.

Lahden Yliopistokampus koordinoi Lahdessa toimivien yliopistojen toimintaa ja tekee tutkimus- ja kehittämistyötä. Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja.

Tutustu korkeakouluopintoihin Study in Lahti -sivustolla.