Siirry suoraan sisältöön

Kohti hiilineutraalisuutta

Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Tämä tarkoittaa alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä niin, että ilmakehään pääsee vain sen verran hiilipäästöjä kuin alue pystyy niitä sitomaan.
Kymijärvi

​Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Lahden alueella yli 40 % prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Jos päästövähennys lasketaan asukaskohtaisesti, se on jo noin -47 %. Tulos perustuu  vuoden 2017 tietoja käyttävään laskentaan. Laskenta ei huomioi asukkaiden kulutustavoista koituvia päästöjä.

Lahti Energian Kymijärvi 2-voimalaitoksen käyttöönotto on ollut yksittäinen merkittävin toimenpide päästöjen vähentämiseksi, mutta Lahti seuraa kaikkiaan yli 40 erilaisen ilmastotoimenpiteen etenemistä. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan vuosittain CO2-raportin sekä joka toinen vuosi tarkemman ilmastolaskennan avulla.

Kansallinen ilmasto- ja energiapolitiikka muutoksessa

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan 4. marraskuuta 2016. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa linjataan tarkemmin, miten Suomi hoitaa EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tuomat päästövähennysvelvoitteet vuoteen 2030.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on tehty seuraavia linjauksia lähivuosikymmenille:

  • hoidetaan yli puolet energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvalla energialla 2020-luvulla
  • kasvatetaan liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta 30 prosenttiin 2030 mennessä
  • lisätään sähköautojen määrää liikenteessä merkittävästi (tavoite 2030: 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa)
  • ohjataan uusiutuvan energian investointitukia liikenteeseen sekä biopolttoaineita tuottaviin laitoksiin.

Paikallisia päästöjä vähennetään energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja liikenteen ratkaisujen avulla

Lahdessa päästöjä vähennetään lähivuosina edelleen muun muassa siirtymällä biopolttoaineiden käyttöön kaukolämmön tuotannossa Kymijärvi 3-voimalaitoksen myötä. Tämän lisäksi päästöjä vähennetään parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja muuttamalla liikenteen kulkutapaosuuksia. Lahdessa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosio on kasvusuunnassa, mikä näkyy jatkossa myös liikenteen päästöjen vähentymisenä. Myös pienemmän mittakaavan uusiutuvan energian tuotanto on lisääntymässä.

Uusiutuvan energian kiinteistökohtaisiin tuotantomahdollisuuksiin voi tutustua sähköisen Energiavalinta-palvelun kautta.

Lisätiedot

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen(at)lahti.fi, p. 044 4163499