Siirry suoraan sisältöön

Kohti hiilineutraalisuutta

Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025. Tämä tarkoittaa alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen sitomista hiilinieluihin.
Kymijärvi

​Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Lahden alueella yli 40 % prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Jos päästövähennys lasketaan asukaskohtaisesti, se on jo noin -47 %. Tulos perustuu  vuoden 2017 tietoja käyttävään laskentaan. Laskenta ei huomioi asukkaiden kulutustavoista koituvia päästöjä.

Lahdella on yli 90 kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidettä, joiden toteutumista seurataan. 

Kansallinen ilmasto- ja energiapolitiikka muutoksessa

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan 4. marraskuuta 2016. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa linjataan tarkemmin, miten Suomi hoitaa EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tuomat päästövähennysvelvoitteet vuoteen 2030.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on tehty seuraavia linjauksia lähivuosikymmenille:

  • hoidetaan yli puolet energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvalla energialla 2020-luvulla
  • kasvatetaan liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta 30 prosenttiin 2030 mennessä
  • lisätään sähköautojen määrää liikenteessä merkittävästi (tavoite 2030: 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa)
  • ohjataan uusiutuvan energian investointitukia liikenteeseen sekä biopolttoaineita tuottaviin laitoksiin.

Paikallisia päästöjä vähennetään energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja liikenteen ratkaisujen avulla

Lahden päästöt vähenevät lisää, kun  Kymijärvi 3 -voimalaitos otetaan kunnolla käyttöön kaukolämmön tuotannossa. Tämän lisäksi päästöjä vähennetään parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta, muuttamalla liikenteen kulkutapaosuuksia ja lisäämällä vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Lahdessa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosio on kasvusuunnassa, mikä näkyy jatkossa myös liikenteen päästöjen vähentymisenä. Myös hiilinieluihin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota.

Uusiutuvan energian kiinteistökohtaisiin tuotantomahdollisuuksiin voi tutustua sähköisen Energiavalinta-palvelun kautta.

Asukkaiden kulutuksesta koituvat päästöt ovat merkittäviä, vaikkei niitä kaupungin päästölaskennassa huomioidakaan. Lahti on mukana mm. Päijät-Hämeen liiton koordinoimassa 1,5-asteen elämäntapa -projektissa, jossa kotitaloudet oppivat ja kokeilevat hiilijalanjälkensä pienentämistä.    

Lisätiedot

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg
eira.rosberg-airaksinen(at)lahti.fi, p. 044 4163499