Hyppää sisältöön

Ilmastobarometri 2023: Ilmastotyö voi parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia

Enemmistö suomalaisista näkee ilmastoratkaisut mahdollisuutena parantaa kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Enemmistö suomalaisista näkee, että Suomi voi parantaa kilpailukykyään satsaamalla uuteen osaamiseen ja ilmastoratkaisuihin. Luontokato on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle vakavana ympäristökriisinä ja enemmistö kansalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutokseen ja luontokatoon tulee etsiä ratkaisuja kokonaisuutena.

Tiedot käyvät ilmi valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän Kantar Publicilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Ilmastobarometri 2023 -tutkimuksella selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta vaalien alla.

Selvä enemmistö suomalaisista (61 %) toivoo ilmastokriisin torjuntaa seuraavan hallituskauden kärkiteemoiksi. Samalla ilmastotoimiin myönteisesti suhtautuvien määrä on kuitenkin laskenut verrattuna vuoteen 2019, jolloin vastaava kyselytutkimus toteutettiin viimeksi.

–Lahden kaupungilla teemme töitä sen eteen, että kaupungin ilmastotyötä koskeva viestintä olisi kiinnostavaa ja asukkailla olisi sen myötä oikea ja ajantasainen kuva asiasta, sanoo viestintäpäällikkö Anu-Liisa Rönkä.

Lahden kaupunki on ilmastotyön edelläkävijä ja kuuluu EU:n kaupunkimissioon sadan eurooppalaisen hiilineutraalin ja älykkään kaupungin joukkoon.

Suomi voi kehittää ja tarjota uusia teknologisia ratkaisuja

Suomessa on vireillä isoja investointeja vihreään siirtymään. Enemmistö (79 %) vastaajista on sitä mieltä, että Suomi voi parantaa kilpailukykyään panostamalla ilmastonmuutoksen hillintään esimerkiksi kehittämällä osaamista ja uusia teknologisia ratkaisuja.

Vaikka ilmastokriisi nähdään vakavana uhkana, enemmistö suomalaisista näkee ilmastoratkaisuissa mahdollisuuksia: vastaajista 68 % on sitä mieltä, että ilmastokestävät ratkaisut parantavat ihmisten hyvinvointia Suomessa.

Ilmastobarometri 2023 (valtioneuvosto.fi)

Aihealueet