Siirry suoraan sisältöön

Lahti-lisä

Työllistämisen Lahti-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin.

Tukea myönnetään pääasiassa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai alle 30-vuotiaiden työllistämiseksi. Tukea voidaan myöntää yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai kunnille.

Lahti-lisä on avustus työttömän työnhakijan palkkauksen tueksi. Sitä on perusteltua myöntää tapauksissa, joissa tavoitteena on työttömän työnhakijan kuntoutus, aktivointi ja/tai työllistyminen.

Työnantajan kannattaa selvittää Lahti-lisän myöntämisen mahdollisuus etukäteen kaupungin työllisyyspalveluista, sillä valtiontukisäännöksistä johtuen kaupungin myöntämä tuki ja työhallinnon myöntämä palkkatuki voivat olla ristiriidassa keskenään.

Tukea voi saada kuuden kuukauden ajan

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle Lahti-lisää myönnetään työhallinnon palkkatukilajista riippuen (esim. de minimis, ryhmäpoikkeusasetus). Lahti-lisä ei saa vaikuttaa työhallinnon maksaman palkkatuen määrään. Mahdollisesta palkkatuen vähentämisestä Lahti-lisän saaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Lahden kaupungin työllisyyspalveluille.

Pääsääntöisesti tukea maksetaan kuuden kuukauden ajan noin 200-400 €/kk riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus).

Lahti-lisän myöntö harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Toimintaohjeet

1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta
2. Samalla työnantaja selvittää työllisyyspalveluilta mahdollisuuden saada Lahti-lisää palkkauksen tueksi. Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on selvitetty
3. Hakemus liitteineen toimitetaan Lahden kaupungin työllisyyspalveluille (Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, PL 202 (Harjukatu 31), 15101 Lahti tai sami.kuikka@lahti.fi). Hakemus löytyy Asioi verkossa -kohdasta.

Yhteystiedot