Siirry suoraan sisältöön

Lahti-lisä

Työllistämisen Lahti-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin.

Tukea myönnetään pääasiassa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai alle 30-vuotiaiden työllistämiseksi. Tukea voidaan myöntää yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai kunnille. Lahti-lisää on perusteltua myöntää tapauksissa, joissa tavoitteena on työttömän työnhakijan kuntoutus, aktivointi ja/tai työllistyminen.

Tukea voi saada kuuden kuukauden ajan

Pääsääntöisesti tukea maksetaan kuuden kuukauden ajan noin 200-400 €/kk riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus).

Työnantajan kannattaa selvittää Lahti-lisän myöntämisen mahdollisuus etukäteen kaupungin työllisyyspalveluista, sillä valtiontukisäännöksistä johtuen kaupungin myöntämä tuki ja työhallinnon myöntämä palkkatuki voivat olla ristiriidassa keskenään. Lahti-lisä ei saa vaikuttaa työhallinnon maksaman palkkatuen määrään alentavasti. Tuet voivat yhteensä olla enintään 50 % palkkauskustannuksista.

Lahti-lisän myöntö harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lahti-lisä maksetaan laskutusta vastaan takautuvasti.

Toimintaohjeet

1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta (palkkatuki on aina ensisijainen tuki Lahti-lisään nähden)
2. Samalla työnantaja selvittää Lahden kaupungin työllisyyspalveluilta mahdollisuuden saada Lahti-lisää palkkauksen tueksi. Lahti-lisä on haettava ennen työsuhteen alkamista, takautuvasti sitä ei makseta.
3. Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on varmistettu.

Lahti-lisähakemus toimitetaan Lahden kaupungin työllisyyspalveluille (Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, PL 202 (Harjukatu 31), 15101 Lahti tai sami.kuikka@lahti.fi). Hakemus löytyy Asioi verkossa -kohdasta sivun ylälaidasta.

Yhteystiedot