Hyppää sisältöön

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli auttaa omatoimista hakijaa

Lahden kaupunki jakaa 300 euron arvoisen kesätyösetelin kaikille lahtelaisille 9-luokkalaisille. Seteleiden avulla helpotetaan nuorten omatoimista työllistymistä kesälomakuukausien aikana. Seteleitä voi saada yhden kappaleen henkilöä kohden, se on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin.

  • Setelin avulla voi työllistyä yksityiseen yritykseen, yhdistykseen, seurakunnalle, säätiölle, kuntayhtymään tai valtiolle.
  • Setelin avulla ei voi työllistyä Lahden kaupungin tai kaupungin konserniyhtiöiden kesätöihin.
  • Työnantajana voi toimia myös koti-/yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö siinä tapauksessa, kun työpaikka tarjotaan Eezy-Pikaduunin kautta, joka hoitaa työllistäjän velvollisuudet.
  • Työpaikan ei tarvitse sijaita Lahdessa. Töitä hakiessa kerro työnantajalle, että sinulla kesätyöseteli kesätöitä varten.

Työjakson on sijoituttava lomakaudelle 2.5.–30.9.2023. Työpäiviä on oltava vähintään 10 tai työtunteja vähintään 60, josta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sellaista ei ole, vähintään 360 euron bruttopalkka.

Setelin avulla työnantaja saa tukea palkanmaksua varten. Kesätyösetelin haltijan tulee ainoastaan huolehtia, että työnantajalle annetaan kesätyöseteli työsopimusta tehdessä.

Eezy Pikaduuni -palvelu kesätyösetelin käytön apuna

Kesätyösetelin saaneille nuorille

Lahden kaupunki tekee tänäkin vuonna yhteistyötä Eezy Pikaduunin kanssa järjestääkseen työpaikkoja kesätyösetelin saaneille nuorille. Pikaduunin kautta voi hakea kesätöitä helposti vain yhdellä hakemuksella. Pikaduunin työntekijät auttavat nuorta löytämään sopivan kesätyön ja ovat nuorten tukena koko työsuhteen ajan. Työpaikan voi tätä kautta saada 100 kesätyösetelin saanutta nuorta.

Pikaduuni tarjoaa myös työelämävalmennusta Moodle-alustalla, josta nuori saa tärkeitä työelämän oppeja matkaansa.

Lue lisää ja hae osoitteessa www.pikaduuni.fi!

Työnantajille

Eezy-Pikaduunin kautta on mahdollista myös työllistää kesätyösetelin saaneita lahtelaisia nuoria ja tarjota heille arvokasta kesätyökokemusta. Eezy Pikaduunissa työllistäjinä voivat toimia yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet.

Työllistäjän vastuulla on hoitaa nuoren perehdytys työhön, mutta Eezy-Pikaduuni hoitaa vain yhtä laskua vastaan muut työllistäjän velvollisuudet, kuten muun muassa rekrytoinnin, palkanmaksun sivukuluineen, työsopimuksen ja -todistuksen sekä nuoren vakuuttamisen.

Käy lukemassa lisätietoa ja kerro Pikaduunille tarjoamistasi työtehtävistä ja toiveistasi osoitteessa www.pikaduuni.fi. Kaikki ilmoittautuneet työllistäjät kontaktoidaan, jonka jälkeen etsitään työhön sopivia pikaduunilaisia.

Ke­sä­työ­se­te­lil­lä työl­lis­tä­mi­nen, työ­nan­ta­jan oh­jeet vuo­del­le 2023

Varmista, että kesätöihin valitsemallasi nuorella on Lahden kaupungin kesätyöseteli vuodelle 2023. Sama työnantaja voi palkata enintään kymmenen nuorta kesätyösetelin tuella.

Tee nuoren kanssa työsopimus, jossa sovitte:

  • Työn kestosta. Työpäiviä on oltava vähintään 10 tai työtunteja vähintään 60. Merkitse työsopimukseen työn alkamis- ja päättymispäivä. Työjakson on sijoituttava lomakaudelle 2.5.–30.9.2023.
  • Palkasta. Em. työjaksosta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sellaista ei ole, vähintään 360 euron bruttopalkka. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut (lomarahat/-korvaukset, verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä lomakorvaukset/lomarahat).
  • Työtehtävistä.

Laadi palkkalaskelma ja maksa nuorelle palkka heti, kun työ on suoritettu ja kesätyöjakso on päättynyt.

Kirjoitathan nuorelle myös työtodistuksen kesätyöstä.

Lisätietoa työnantajana toimimisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista saat mm. Ladec Oy:n neuvonta- ja kehittämispalveluista:

puh. 044 702 2700 / chat-palvelu

Kesätyösetelin tilitys

Kesätyösetelien tilitys hoidetaan sähköisesti. Työnantaja täyttää kesätyösetelin tilityslomakkeen. Lomakkeeseen tulee liittää kesätyöntekijän palkkatodistus.

Kun tilitys on tarkastettu, kesätyösetelin arvo (300 euroa) maksetaan työnantajan tilille. Työnantajan on tehtävä tilitys kesätyöseteleistä 31.10.2023 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tilityksiä ei oteta huomioon.

Lisätietoja: laskutustiimi@lahti.fi

Lisätietoja kesätyösetelin käyttöön liittyen

p. 044 716 1919 sekä kesatyo@lahti.fi