Hyppää sisältöön

Työnantajalle

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2024. Kokeilun aikana osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien tehtäviksi. Yksi työllisyyskokeilujen tavoitteista on tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Tarjoamme kokeilussa työnantajille maksuttomia työllistämiseen liittyviä neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Autamme Lahden seudun työnantajia löytämään heidän tarpeisiinsa sopivia ja motivoituneita työntekijöitä

Autamme yrittäjää selvittämään mahdollisuudet rekrytoinnin taloudellisiin tukiin. Kokeilun aikana toteutamme myös erilaisia rekrytointitapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa.

Työkokeilu

Kuntakokeilussa on asiakkaita, jotka miettivät omia uravaihtoehtojaan tai ovat palaamassa takaisin työelämään. Työkokeilu on hyvä mahdollisuus sekä työnhakijalle että työnantajalle. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana työuraansa suunnitteleva työkokeilija saa vahvistusta tuleviin uravalintoihinsa tekemällä töitä aidossa työympäristössä, ja samalla työnantaja pääse tutustumaan työkokeilijan osaamiseen.

Onko yrityksessänne kiinnostusta tarjota työkokeilupaikka? Lue lisää työkokeilusta.  Ilmoituksen työkokeilupaikasta voit tehdä yrityksen ja työnantajan oma asioinnissa.

Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä väylä kouluttaa täsmäosaaja yritykseen. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Sopimuksen ajalta työnantajalla on mahdollisuus saada tukea työntekijän kouluttamiseen.

Tutustu lisää oppisopimus työnantajalle (koulutuskeskus Salpaus).

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai muutostöitä työpaikalla.

Lue lisää työolosuhteiden järjestelytuesta.

Palkkatuki

Meillä työllisyyden kuntakokeilussa on asiakkaina paljon eri alojen osaajia, joilla on mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Palkkatuki voi olla yrityksellesi hyvä vaihtoehto, jos suunnittelet työntekijän palkkaamista ja haluat löytää ammattitaitoisen tekijän tai haluat tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden parantaa ammatillista osaamistaan.

Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa työnhakijan tilanteen perusteella. Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas.

Kuntakokeilussa on käytössä palkkatukikortti, joka annetaan työnhakijalle tueksi omatoimiseen työnhakuun. Palkkatukikortti kertoo työnantajalle, että kuntakokeilu on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

Voisiko yritykselläsi olla mahdollisuus hyödyntää palkkatukea työntekijän palkkaamiseen?  Lue lisää palkkatuella työllistämisestä.

Työllistämisen kuntalisät

Kaikki Lahden seudun kuntakokeilun kunnat tarjoavat työnantajille mahdollisuuden hakea harkinnanvaraista tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tukea haetaan työnhakijan kotikunnasta. Kuntalisän kohdentaminen eri työnhakijaryhmille ja myöntämisperusteet vaihtelevat kunnittain. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet alta.

 • Työllistämisen Lahti-lisä palkkauskustannuksiin 1.6.2023 alkaen

  Työllistämisen Lahti-lisä on yhdistyksille, säätiöille tai rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille sekä hyvinvointialueelle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin. Tuella ei voi kattaa muita kustannuksia. Lahti-lisä myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena valtiontukena.

  Työllistämisen Lahti-lisän kohderyhmänä ovat

  • normaaleissa työsuhteissa lahtelaiset vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat.
  • oppisopimuskoulutuksissa lahtelaiset kuntakokeilun asiakkaana olevat:
   • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan,
   • alle 30-vuotiaat työnhakijana olevat ja
   • vieraskieliset ja maahanmuuttajataustaiset työnhakijana olevat.

  Lahti-lisän määrä voi olla enintään

  • 600 €/kk, kun työnantaja palkkaa vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneen henkilön,
  • 750 €/kk, kun työnantaja palkkaa vähintään 1 000 pv työmarkkinatukea saaneen henkilön ja
  • 500 €/kk, kun työnantaja palkkaa oppisopimuskoulutukseen lahtelaisen kuntakokeilun asiakkaan.

  Lahti-lisää voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Poikkeuksena tästä on oppisopimuskoulutuksen koko ajalle (enintään 36 kk) myönnettävä Lahti-lisä.

  Samasta henkilöstä saman työnantajan palvelukseen työllistämisen Lahti-lisää maksetaan vain kerran.

  Lahti-lisän hakeminen ja laskutus

  1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta tai Lahden seudun kuntakokeilulta, sillä palkkatuki on aina ensisijainen tuki Lahti-lisään nähden. Palkkatukea haetaan yrityksen ja työnantajan oma asioinnissa.
  2. Työnantaja täyttää ja lähettää sähköisen Lahti-lisähakemuksen Lahden kaupungin työllisyyspalveluille viimeistään yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tätä yhtä kuukautta lukuun ottamatta tukea ei myönnetä takautuvasti.
  3. Tutustu Lahti-lisän tilitysohjeeseen ja tilityslomakkeeseen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen laskua vastaan.

  Täytä Lahti-lisä-hakemus

  Lahti-lisän myöntämisen ehdot

  Rekrypalkkio palkkauksesta syntyviin kustannuksiin 1.6.2023 alkaen

  Rekrypalkkio on taloudellista toimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkaamisesta syntyviin kuluihin (mm. työtila-, työväline-, perehdyttämis-, koulutus- ja ohjauskustannuksiin) silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea). Tuella ei voi kattaa työllistettävän henkilön palkkauskustannuksia. Rekrypalkkio myönnetään de minimis -tukena.

  Rekrypalkkiota voidaan myöntää, kun taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja työllistää tai ottaa oppisopimuskoulutukseen

  • vähintään 8 kuukaudeksi lahtelaisen työttömänä työnhakijana olevan
   • vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen tai
   • 55 vuotta täyttäneen.
  •  toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen lahtelaisen työttömänä työnhakijana olevan alle 30-vuotiaan.

  Rekrypalkkio on suuruudeltaan 3 000 €, joka maksetaan työnantajalle kahdessa erässä tai valinnaisesti kertakorvauksena jälkikäteen.

  Sama työnantaja voi saada rekrypalkkion samanaikaisesti enintään viiden eri henkilön työsuhteiden perusteella.

  Rekrypalkkion hakeminen ja maksatus

  1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta tai Lahden seudun kuntakokeilulta, sillä palkkatuki on aina ensisijainen työllistämisen tuki. Palkkatukea haetaan yrityksen ja työnantajan oma asioinnissa.
  2. Työnantaja täyttää ja lähettää sähköisen rekrypalkkio-hakemuksen Lahden kaupungin työllisyyspalveluille viimeistään yhden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Tätä yhtä kuukautta lukuun ottamatta tukea ei myönnetä takautuvasti.

  Täytä rekrypalkkio-hakemus

  Rekrypalkkion maksatusta haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään palkkalaskelmat ja selvitys rekrypalkkion käytöstä.

  • Rekrypalkkion ensimmäinen erän maksatusta haetaan aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.
  • Rekrypalkkion toisen erän maksatusta haetaan aikaisintaan kahdeksan kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.

  Täytä rekrypalkkion maksatushakemus

  Rekrypalkkion myöntämisen ehdot

   

   

 • Työllistämisen Hollola-lisä

  Tietoa Hollola-lisästä ja hakuohjeet

   

 • Työllistämisen Asikkala-lisä

  Tietoa Asikkala-lisästä ja hakuohjeet

   

 • Työllistämisen Orimattila-lisä

  Tietoa Orimattila-lisästä ja hakuohjeet

   

 • Työnantajien kuntalisä

  Tietoa kuntalisästä ja hakuohjeet

   

Kesätyösetelit

Lahden kaupunki jakaa kesätyösetelin kaikille lahtelaisille 9.-luokkalaisille. Kaupunki tukee kesätyösetelillä työllistävää työnantajaa 300 eurolla.
Lue lisää kesätyösetelistä