Hyppää sisältöön

2500 penkkiä ja suunnitelma niiden lisäämisestä

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee 16.6. katualueen penkkejä. Ensi alkuun palautettaisiin penkit Lanunaukiolle.
Kevätpäivä Lanunaukiolla

Lautakunta käsittelee kolmiosaista suunnitelmaa penkkien lisäämiseksi katukuvaan. Penkeistä tulee runsaasti asukaspalautetta ja niitä toivotaan jatkuvasti lisää. Penkkien lisäämisestä on tehty valtuustoaloite.

Penkit ovat keskusta-alueen normikaluste. Kaupungin tehtävänä on luoda esteetöntä kaupunkiympäristöä ja palveltava kaikkia käyttäjäryhmiä tasapuolisesti. Siksi penkkejä tulisi olla sen verran, että niitä riittää kaikille. Esityksen mukaan ensimmäiseksi palautettaisiin Lanunaukiolle kukkaistutuksia reunustavat, selkänojalliset istuimet.

Jatkossa penkkitoiveita tarkasteltaisiin kahdella tapaa. Tapa riippuu penkin sijaintipaikasta. Keskustan penkit tarkastellaan katukohtaisesti ja keskustan ulkopuolisten alueiden istuimet tapauskohtaisesti uuden kriteeristön avulla.

Penkeille tehdään oma kriteeristö

Lahdessa on nyt 2510 penkkiä sijoitettuna katu- ja puistoalueille. Penkkejä on sijoitettu erityisesti palveluihin ja keskustaan johtavien reittien varrelle, mäkisille osuuksille, pysäkeille, puistoihin, aukiolle, matkakeskuksen alueelle, kauppatorille sekä keskeisille asiointikaduille keskustassa.

Keskustan ulkopuolella penkkejä on pyritty asentamaan tasapuolisesti kaikkiin kaupunginosiin: suosituille kulkureiteille, pysäkeille ja puistoihin. Viimeisen parin vuoden aikana kaupunki on lisännyt penkkejä noin 50.

Penkkitarpeen määrittämiseen toteutetaan kriteeristö, joka mahdollistaisi tasapuolisen penkkien lisäämisen. Toiveita ja palautteita penkkien lisäyksestä ja niiden sijoittamisesta tulee paljon etenkin keväisin. Kriteeristön avulla arvioidaan, voidaanko toive toteuttaa vai ei. Vastaava kriteeristö on käytössä roska-astioilla.

Tavoitteena on ottaa uusi kriteeristö käyttöön ensi kesän penkkitarpeita määriteltäessä.

Tekninen ja ympäristölautakunta 16.6.2021