Hyppää sisältöön

Ahtialan alakoulun kokonaiskunto on hyvä, sisäilmakorjauksia tehdään vaiheittain

Ahtialan alakoulun kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus on valmistunut. Tutkimuksen perusteella rakennuksen kokonaiskunto on hyvä. Tutkimuksessa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioiden alueellisia korjaustarpeita. Korjaukset toteutetaan vaiheittain.

Kuntotutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinteistön rakenteiden kokonaiskunto, korjaustarve sekä terveellisyyteen vaikuttavat tekijät.  

 Tutkimuksessa havaittiin alueellisia sisäilmaan liittyviä korjaustarpeita luokkasiivissä, liikuntasalin viereisellä 1.15. käytävällä, ruokalan ja keittiön välisessä väliseinässä ja luokkatilassa 2.09. 

 Korjaukset toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen korjaussuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja se käsittää luokkasiiven E ja tilan 2.09, joiden osalta korjaukset toteutetaan kuluvan vuoden 2022 aikana. E- siiven käyttöönoton jälkeen korjaukset etenevät vaiheittain luokkasiipiin A ja B sekä osittain päärakennuksen puolelle, joiden osalta korjaustyöt on tarkoitus saattaa valmiiksi syksyyn 2023 mennessä.  

 Korjausalueiden ulkopuoliset muut koulun tilat ovat korjaustöiden aikana normaalisti käytettävissä.  

 Tutkimuksen yhteydessä vastuullinen tutkija arvioi lisäksi työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan sitä, kuinka todennäköisesti havaitut puutteet ja vauriot aiheuttavat tavanomaisesta poikkeavaa haitallista olosuhdetta. Arvion perusteella haitallisen altistumisolosuhteen todennäköisyys jää korkeimmillaankin alhaisemmalle luokitteluasteelle eli mahdolliselle.  

 Työterveys arvioi altistumisolosuhteen terveydellistä merkitystä ja sen mukaan sairastumisen vaaraa ei voida pitää merkittävänä. Vähäiset ärsytysoireet voivat olla mahdollisia. Mahdolliset vauriot on kuitenkin korjattava ja sovittava seurannasta.  

 Terveysvalvonnan arvion perusteella alakoulun tiloissa ei esiinny terveydellistä haittaa, mutta kiinteistön omistajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin rakenteissa todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaamiseksi. 

 Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa päätehtävinään sisäilmatilanteen sekä korjaustoimien seuranta. Korjaustoimenpiteiden etenemisestä tiedotetaan vaiheittain.  

Asiassa edetään kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti, malliin voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.  

 Lisätiedot 

Lahden Tilakeskus,
Korjaushankkeeseen liittyvissä asioissa:
Lahden Tilakeskus, Simo Lahtela, projektipäällikkö, simo.lahtela@lahti.fi, 044 416 3850 

 Sisäilma-asioissa
Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222 / lomalla 4.6.-4.7.2022
Kaupungin sisäilmatoimintamalli s. 25, ratkaisuprosessin korjausosavaihe 

 Koulun toimintaan liittyvissä asioissa:
Ahtialan koulu, Ari Anttila, rehtori, ari.anttila@lahti.fi, 050 559 7844