Hyppää sisältöön

Ahtialan neuvola hakee perheitä neuvolapalveluiden kehittämiseen

Ahtialan neuvola hakee asiakkaistaan ympäristöasioista kiinnostuneita osallistujia työpajaan. Neuvolan uudessa kokeilussa haetaan kokonaisvaltaisen kestävyyden tunnistavia toimintamalleja asiakastyöhön.

Ahtialan neuvolassa on käynnistynyt kokeilu, jossa haetaan uusia kokonaisvaltaisen kestävyyden tunnistavia toimintamalleja asiakastyöhön. Neuvolan asiakkaista haetaan ympäristöasioista kiinnostuneita osallistujia 30.10.2020 järjestettävään työpajaan. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua tapaamiseen omalle terveydenhoitajalleen. Mukaan voidaan ottaa noin kymmenen osallistujaa tai perhettä.

Neuvolan terveydenhoitajia koulutetaan kestävyydestä ja sen tiiviistä yhteyksistä hyvinvointiin. Lisäksi neuvolan asiakkaista muodostetaan vapaaehtoinen pilottiryhmä osallistumaan neuvolan kestävyys- ja hyvinvointineuvonnan kehittämiseen. Tavoitteena on edistää ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia samanaikaisesti.

Kokeilun neljästä koulutustyöpajasta kahdessa ensimmäisessä on keskitytty kestävyyskysymysten moninaisuuteen ja neuvolatyön yhteyksiin kestävyystavoitteiden kanssa.

– Työpajat ovat antaneet terveydenhoitajille erilaista näkökulmaa neuvolatyöhön kestävyyden tiimoilta. Terveydenhoitajat ovat huomanneet, että monissa tilanteissa perheitä on jo tiedostamatta tuettu kestävään elämään, toteaa kouluttaja Charlotta Holmström Kudelma -verkostosta.

Yhteisten työpajojen lisäksi perheiden kokeiltavana on myös virtuaaliruokapäiväkirja MealLogger ja liikkumisen päästökauppasovellus CitiCAP.

Kokeilun toteutuksessa ovat mukana Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen Kudelma-verkosto (Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Lahden kaupungin ympäristöneuvonta. Kokeilua koordinoi Lääkärin sosiaalinen vastuu ry.

Ympäristöministeriö myönsi kevään 2020 Kuntien ilmastoratkaisut -haussa 10 000 euron rahoituksen Sote-sektorin ekologinen jälleenrakennus – ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea -kokeilulle.

Lisätietoa kokeilusta

Aihealueet