Hyppää sisältöön

Alasenjärven ja Mukkulan kouluille väistötilaa, Ersta-Villähteen bonuskoulun käyttöä turvaavat toimenpiteet valmistuvat 

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipiste saa väistötilaa entisen itäisen lähiklinikan tiloista. Mukkulan yläkoulun väistötilat koulun viereisellä tontilla otetaan opetuskäyttöön porrastetusti 9.1.2023 alkaen. Ersta-Villähteen Kankaantiellä sijaitsevan bonuskoulun käyttöä turvaavat toimenpiteet valmistuvat.

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteelle väistötilaa entisen itäisen lähiklinikan tiloista 

Alasenjärven koulun toiminta Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennuksissa päättyy. Väistötilaa saadaan entisen itäisen lähiklinikan tiloista, osoitteessa Alasenkatu 2 syyslukukauden 2023 alusta. Tilojen muutoskorjausten ja pihatöiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Muutoskorjauksia tiloihin tehdään keväästä 2023 alkaen.   

Väistötiloja entisen Itäisen lähiklinikan tiloihin tulee viidelle opetusryhmälle eli noin sadalle oppilaalle. Päätös siirtyvistä ryhmistä tehdään myöhemmin.   

Väistöratkaisuun on päädytty Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennusten kuntotutkimuksen sekä niiden pohjalta tehtyjen terveyshaitan ja terveydellisen merkityksen arviointien perusteella. Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennukset ovat teknisen käyttöikänsä päässä.  

Koulun A-rakennusta ei käytetä ollenkaan ja B-rakennuksen käyttö on tällä hetkellä vähäistä. B-rakennukseen on tehty syksyllä käyttöä turvaavia ilmanvaihdollisia toimenpiteitä ja joululomalla rakennus perussiivotaan.  

Sisäilmaoireilua koululla esiintyy vähäisissä määrin, tilanne on vakaa. Alasenjärven koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa työskentelyään.

Mukkulan väistöyläkoulu käyttöön 9.1.2023 alkaen

Mukkulan yläkoulun väistötilat ovat valmistumassa koulun viereiselle tontille osoitteeseen Lippokatu 3. Yläkoulun väistötilat otetaan opetuskäyttöön porrastetusti 9.1.2023 alkaen.

Mukkulan väistöyläkoulussa on kaksi rakennusta. A-rakennus on niin sanottu ART-house ja siellä on teknisen-, tekstiili- ja kuvaamataidon opetustilat ja B-rakennuksessa sijaitsevat varsinaiset luokkatilat sekä kotitalous- ja musiikkiluokat.

Väistötiloihin siirtymisen myötä vanhan koulurakennuksen käyttö päättyy liikuntasalia lukuun ottamatta. Liikuntasaliin tehdään kesällä 2023 korjaustoimenpiteitä, joilla tavoitellaan korkeintaan viiden vuoden lisäkäyttöaikaa. Vanhasta koulurakennuksesta H-, I- ja J-osat puretaan kevään ja kesän aikana. Syyslukukauden alkaessa alue jää piha-alueeksi.

Kouluruokalan väistötila on otettu käyttöön aiemmin syksyllä. Ruokaravintolaa käyttävät ala- ja yläkoululaiset sekä esikoululaiset.

Myös väistötilakirjasto on otettu käyttöön jo aiemmin syksyllä ja se sijaitsee erillisessä rakennuksessa Ritaniemenkadulta Tuhtokadulle tultaessa. Kirjaston edustalla on pysäköintipaikat kirjastolle ja hammashuollolle sekä taksiliikenteen jättöpaikat.

Väistötiloissa toimitaan alueelle suunniteltavan monitoimitalon valmistumiseen saakka eli arviolta ainakin vuoteen 2027.

Ersta-Villähteen Kankaantiellä sijaitsevan bonuskoulun käyttöä turvaavat toimenpiteet valmistuvat

Ersta-Villähteen bonuskoulutilojen käyttöä turvaavat toimenpiteet valmistuvat kevätlukukauden 2023 alkuun mennessä. Joululoman aikana asennetaan vielä ruokalaan oviverhopuhaltimia lämpötiloja tasaamaan.

Kankaantiellä sijaitsevan bonuskoulun luokkatiloissa käyttäjämäärät ylittävät ilmanvaihdon henkilömäärämitoitukset, mikä saattaa heikentää sisäilman laatua. Tilanteen korjaamiseksi koulussa selvitetään ratkaisuvaihtoehtoja opetusjärjestelyin.

Kuluvan vuoden 2022 aikana tehdyt käyttöä turvaavat toimenpiteet eivät sinällään poista sisäilmaa heikentäviä tekijöitä vaan vähentävät niiden vaikuttavuutta. Bonuskoulurakennus on käyttöikänsä päässä ja sen käytöstä luovutaan 2024 vuoden aikana.

Koulukiinteistön kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa työskentelyään. Sisäilmaoireilua koululla esiintyy vähäisissä määrin, tilanteen arvioidaan parantuneen viime keväästä.

Ersta-Villähteen peruskoulu toimi sivistyslautakunnan toukokuisen 2022 yhdistämispäätöksen myötä kahdessa toimipisteessä, Villähteellä Kärrytiellä sekä Kankaantiellä. Bonuskoulu toimii Kankaantiellä. Yhdistyneelle peruskoululle saadaan alkuvuodesta uusi nimi, nimikysely on juuri päättynyt.

Möysän ja Viherlaakson päiväkotien aiempien toimipaikkojen sisäilmatyöryhmän toiminta päättynyt

Möysän ja Viherlaakson päiväkodit ovat aloittaneet toimintansa uusissa yhteisissä väistötiloissa Joutjoella elokuusta 2022. Väistötiloihin siirtymisen myötä päiväkotien sisäilmatilanne on normalisoitunut tavanomaiselle tasolle.  Aiempien toimipaikkojen sisäilmatyöryhmien toiminnalle ei ole enää tarvetta.

Lisätietoa

Lahden kaupunki  
Lahden Tilakeskus, 
Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222
Alasenjärven koulun väistötilahankkeeseen liittyen Simo Lahtela, projektipäällikkö, 044 416 3850
Mukkulan kouluun väistötilahankkeeseen liittyen Anna Tervo, tilapalvelupäällikkö, 044 482 6657 ja Eeva Kemppainen, kunnossapitoinsinööri, 050 559 4205
Kaupungin sisäilmatoimintamalli

Toimintaan liittyen
Alasenjärven peruskoulun rehtori Reetta Ahokas, 050 518 0292
Mukkulan peruskoulun rehtori Hanna Saarinen, 044 482 6292
Ersta-Villähteen peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664
Matti Saarela, vastaava rehtori, pohjoinen ja Nastolan alue, 044 416 3336