Hyppää sisältöön

Alasenjärven koulun ja Mettiksen terveyshaittojen vähentämiseksi toimenpidesuunnitelma, Jalon muovimattopinnoitteista ei merkittävää sisäilmahaittaa

Terveysvalvonta on arvioinut terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys altistumisolosuhteen terveydellistä merkitystä Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteessä sekä Mettiksen tiloissa. Jalkarannan monitoimitalo Jalon osalta nämä arviot valmistuvat alkukevään aikana.

Terveysvalvonnan arvion mukaan Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteessä sekä Mettiksessä on merkittävää terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Työterveyden arvion mukaan olosuhteilla on myös merkittävää terveydellistä vaikuttavuutta. Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa.

Alasenjärven koulun Kunnaksen A- ja B-rakennusten kuntotutkimus ja altistumisolosuhdearvio

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus valmistui loppuvuodesta 2021. Kunnaksen toimipisteen A-rakennus on kunnoltaan B-rakennusta heikompi. Kuntotutkimuksella selvitettiin rakennuksen kunto, korjaustarve sekä kunnon vaikuttavuus sisäilmaan ja terveellisyyteen. Siirtokelpoiset koulurakennukset omistaa Lahden Tilakeskus.

Kuntotutkimuksen yhteydessä laadittiin altistumisolosuhdearvio. Terveysvalvonnan arvion mukaan terveyshaitta on todennäköinen koko A-rakennuksessa sekä eteisen alueella B-rakennuksessa. Työterveyden arvion mukaan A-rakennuksessa säännöllisesti ja pitkäaikaisesti työskentelevillä on lisääntynyt riski sairastua astmaan ja hengitystieoireisiin. B-rakennuksessa vastaavaa sairastumisen vaaraa ei työterveyden mukaan voida pitää merkittävänä mutta mahdollisena.

Mettiksen altistumisolosuhdearvio

Joulukuussa valmistui Mettiksen kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, minkä mukaan rakennus on pääosin hyväkuntoinen, mutta alueellisesti rakennuksessa on sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä.

Terveysvalvonnan arvioinnin mukaan Mettiksessä terveyshaitta on todennäköinen päiväkodin satusopissa, keittiössä ja liikuntasalissa sekä nuorisopalveluiden yksittäisessä tilassa. Työterveyden arvion mukaan näissä tiloissa säännöllisesti ja pitkäaikaisesti työskentelevillä on lisääntynyt hengitystieoireiden ja astman riski.

Mettiksen muissa tiloissa terveysvalvonnan mukaan terveyshaitan todennäköisyys vaihtelee mahdollisen ja epätodennäköisen välillä. Työterveyden arvion mukaan myös näissä muissa tiloissa työskentelevien terveydellinen riski ei ole merkittävä mutta mahdollinen.

Jalossa muovimattopinnoitteet eivät aiheuta merkittävää sisäilmahaittaa

Jalkarannan monitoimitalo Jalon seurantatutkimustulosten perusteella muovimattopinnoitteet eivät aiheuta merkittävää sisäilmahaittaa eikä korjaustarvetta ole. Seurantatutkimuksen yhteydessä laadittiin altistumisolosuhdearvio, minkä perusteella altistuminen haitalliselle olosuhteelle on epätodennäköistä.

Seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää muovimattopäällysteiden tämänhetkinen kunto, mahdollinen kemiallinen hajoaminen, hajoamisreaktion laajuus ja vaikuttavuus sisäilmaan sekä määrittää ala- ja välipohjarakenteiden kosteusolosuhteet ja niiden vaikutus muovimattopinnoitteiden rasitustekijänä. Tutkimus valmistui loppuvuodesta 2021.

Asioissa edetään kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti

Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa Kunnaksen toimipisteessä ja Mettiksessä todettujen terveyshaittojen vähentämiseksi, rajaamiseksi tai poistamiseksi. Suunnitelmat esitetään terveysvalvonnalle, joka arvioi niiden riittävyyttä. Vuoropuhelut on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen valmistellaan toimenpiteiden toteutus.

Jalon kuntotutkimustulosten perusteella terveysvalvonta arvioi terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys altistumisolosuhteen terveydellistä merkitystä.

Alasenjärven koulun, Mettiksen ja Jalon asiat etenevät kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Etenemisestä tiedotetaan alkukeväästä

Tilat ovat nykyiseen tapaan käytettävissä.

Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät jatkavat toimintaansa sisäilmatilanteen ratkaisemiseksi kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Toimintamalliin voi tutustua kaupungin lahti.fi-verkkosivustolla.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus,
Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222

kaupungin sisäilmatoimintamalli lahti.fi -verkkosivuilla: www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/

Toimintaan liittyen sivistyspalvelut
Alasenjärven peruskoulun vs. rehtori Hanna Sjönberg, 044 716 1358
Metsäkankaan päiväkodin johtaja Tuija Savela, 050 398 5474
Jalkarannan monitoimitalo Jalon toiminnanjohtaja, koulun rehtori Arto Veijola, 044 716 1058
Jalkarannan päiväkodin johtaja Ritva Pekonen, 050 398 5786

etunimi.sukunimi@lahti.fi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFO

Alasenjärven koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kunnaksen toimipisteessä toimivat vuosiluokat 1 – 6 ja Ahtialan toimipisteessä osa 1 – 3 vuosiluokista.

Mettiksessä toimii Metsäkankaan päiväkoti ja nuorisotila. Liikuntasalissa liikkuu arkipäivisin myös Kärpäsen koululaisia ja muutoin sali on harrastajien käytössä.

Jalkarannan monitoimitalo Jalossa toimii Jalkarannan koulu, päiväkoti, kirjasto sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa. Monitoimitalossa on vuokrattavia kokoustiloja sekä liikuntasali, joka palvelee koulun ja päiväkodin lisäksi kaupungin asukkaiden harrastustoimintaa.