Hyppää sisältöön

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen kuntotutkittujen A- ja B-rakennusten jatkotoimia määritetään

Terveysvalvonnan ja työterveyden arvioinnin mukaan Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen A-rakennuksessa on merkittävää terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Arvioinnin mukaan olosuhteilla on myös merkittävää terveydellistä vaikuttavuutta. Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa.
  • Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus on valmistunut loppuvuodesta 2021. 

 

Kunnaksen toimipisteen A-rakennus on kunnoltaan B-rakennusta heikompi. Kuntotutkimuksen yhteydessä laadittiin altistumisolosuhdearvio, minkä mukaan haitalliselle olosuhteelle altistuminen on todennäköinen A-rakennuksessa. B-rakennuksen altistumisolosuhdeluokka on astetta alhaisempi, mahdollinen. Kuntotutkimuksella selvitettiin rakennuksen kunto, korjaustarve sekä kunnon vaikuttavuus sisäilmaan ja terveellisyyteen. Siirtokelpoiset koulurakennukset omistaa Lahden Tilakeskus.  

 

Kuntotutkimustulosten pohjalta terveysvalvonta on arvioinut terveyshaitan todennäköisyyttä ja työterveys altistumisolosuhteen terveydellistä merkitystä.  

 

Terveysvalvonnan arvion mukaan terveyshaitta on todennäköinen koko A-rakennuksessa sekä eteisen alueella B-rakennuksessa. Myös työterveyden arvion mukaan A-rakennuksessa säännöllisesti ja pitkäaikaisesti työskentelevillä on lisääntynyt riski sairastua astmaan ja hengitystieoireisiin. B-rakennuksessa vastaavaa sairastumisen vaaraa ei työterveyden mukaan voida pitää merkittävänä. 

 

Näiden terveyshaittojen poistamiseksi terveysvalvonta velvoittaa kiinteistön omistajan, Lahden Tilakeskuksen ryhtymään toimiin haitan poistamiseksi mahdollisimman pikaisesti.  

 

Parhaillaan Lahden Tilakeskus laatii toimenpidesuunnitelmaa todetun terveyshaitan vähentämiseksi, rajaamiseksi tai poistamiseksi. Suunnitelma esitetään terveysvalvonnalle, joka arvioi toimenpiteiden riittävyyttä. Vuoropuhelu on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen valmistellaan toimenpiteiden toteutus. Asia etenee kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti.  

 

Tilat ovat toistaiseksi normaalisti käytettävissä. Tulevista toimenpiteistä tiedotetaan alkukeväästä. 

 

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa sisäilmatilanteen ratkaisemiseksi kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Kaupungin sisäilmatoimintamalliin voi tutustua kaupungin lahti.fi-verkkosivustolla.  

 

Alasenjärven koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Kunnaksen toimipisteessä toimivat vuosiluokat 1-6 ja Ahtialan toimipisteessä osa 1-3 vuosiluokista. 

 

Lisätietoja  

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija,
jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin korjausosavaihe, sivu 25):
www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/ 

 

Toimintaan liittyen 
vs. rehtori Hanna Sjönberg, 044 716 1358