Hyppää sisältöön

Alasenjärven, Villähteen ja Kivimaan koulujen tilatiedotteita

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen väistötilavaihtoehtoja ruvetaan selvittämään. Toiminta siirtyy väistötiloihin viimeistään elokuusta 2023. Villähteen bonuskoulun käytöstä luovutaan 2024 aikana. Kivimaan kivikoulun perusparannushanke etenee.

Alasenjärven koulun Kunnaksen toimipisteen A- ja B-rakennukset sekä Villähteen koulun B1- ja B2- bonusrakennukset ovat teknisen käyttöikänsä loppupäässä. Ratkaisu perustuu kummankin koulun väistötilarakennusten kuntotutkimukseen sekä terveyshaitan ja sen terveydellisen merkityksen arviointiin.

Lahden Tilakeskuksen arvion mukaan kunnostaminen nykypäivän vaatimustasoa vastaavaksi ei ole teknistaloudellisesti järkevää. Siirtokelpoiset väistötilarakennukset omistaa Lahden Tilakeskus.

Kuluvan vuoden 2022 aikana tehdään rakennusten käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Muun muassa ilmanvaihto- ja pienet rakennetekniset toimenpiteet eivät sinällään poista sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä vaan vähentävät niiden vaikuttavuutta.

Alasenjärven koulun osalta Lahden Tilakeskus ryhtyy seuraavassa vaiheessa selvittämään väistötilavaihtoehtoja. Alasenjärven koulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä: Kunnaksen toimipisteessä toimivat vuosiluokat 1-6 ja Ahtialan toimipisteessä osa 1-3 vuosiluokista.

Erstan ja Villähteen peruskoulut yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2022 lukien

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.5. Erstan ja Villähteen peruskoulujen hallinnollisesta yhdistymisestä 1.8.2022 lukien. Lisäksi lautakunta yksimielisesti pyytää konserni- ja tilajaostoa sekä Tilakeskusta selvittämään viipymättä Villähteen koulun kiinteää koulurakentamista ja sen toteuttamista eritoten aikataulun osalta. Linkki pöytäkirjaan.

Syksyllä 2021 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan Ersta-Villähde -alueelle suunnitellaan yksi 2-sarjainen alakoulu Erstan koulun tontille. Villähteen koulun uudisrakennusosa toimii edelleenkin pienten lasten, esi- ja alkuopetuksen kouluyksikkönä ja osana uutta yhdistyvää koulua. Tämä on lisätty suunnitelmaan palveluverkkotyön yhteydessä tehdyn vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella.

Uudelle yhdistyvälle koululle järjestetään nimikilpailu syksyllä 2022. Siihen asti käytetään nimeä Ersta-Villähteen peruskoulu.

Kivimaan kivikoulun perusparannushanke etenee

Kivimaan koulun vanhan osan eli kivikoulun perusparannushanketta seuraa Kivimaan monitoimitalo Aarteen sisäilmatyöryhmä. Perusparannushankkeen etenemistä seurataan muun muassa työmaakäynnein.

Korjauksen valmistuttua sisäilmatyöryhmä arvioi sisäilmatilanteen normalisoitumista ja työryhmän olemassaolon tarvetta jatkossa. Ryhmä seuraa myös uuden monitoimitalon käyttökokemuksia. Aarteen sisäilmatilanne on rauhallinen ja hyvä.

Kaupungin rakennuksia koskevissa sisäilma-asioissa menetellään kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Toimintamalliin voi tutustua kaupungin lahti.fi-verkkosivustolla.

Lisätietoja

Lahden kaupunki 
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222 ja kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari, 050 559 4239
Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin korjausosavaihe, sivu 25): www.lahti.fi/tiedostot/sisailmatoimintamalli/

Toimintaan liittyen

Alasenjärven koulun rehtori Reetta Ahokas, 050 518 0292
Kivimaan koulun rehtori Tuula Herkepeus, 050 518 0133
Villähteen koulun rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664
Erstan ja Villähteen koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328 tai vastaava rehtori Matti Saarela, 044 416 3336