Hyppää sisältöön

Aleksanterinkadun ylikulkusilta etenemässä – asemakaavan muutosehdotus lautakunnan käsittelyyn 

Aleksanterinkadun ylikulkusillan mahdollistava asemakaavan muutosehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 16.12.2021. Asemakaavan muutosehdotus on tulossa julkisesti nähtäville joulukuussa. 
Seitti-ehdotuksessa on käytetty runsaasti lasia ja puuta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hämeenmaan hotellitoiminnan kehittäminen yhdistämällä Seurahuoneen ja Sokoksen kiinteistöt Aleksanterinkadun yli kulkevan sillan avulla. Rakentamisessa huomioidaan keskustan viihtyisyys ja kaupunkitilan kehittäminen sekä historialliset ja maisemalliset arvot. Aleksanterinkatu asuin- ja liikerakennuksineen on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi.

Kaavamuutoksen tavoitteena on suojella rakennuksina Seurahuone ja Keskustalo sekä mahdollistaa Keskustalon nykyisestä rakennusoikeudesta 30 % asuinkäyttöön. Asemakaavan muutoksella mahdollistuu myös kadun ylittävä jalankululle varattu alue, jolla pienin sallittu alikulkukorkeus on oltava vähintään 6,5 metriä.

Ylikulkusillasta järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu vuoden 2021 alussa ja voittajaksi valittiin Seitti-ehdotus. Ylikulkusilta on yksityisellä kustannuksella toteutettava investointi.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslista 16.12.2021.

Lisätietoja