Hyppää sisältöön

Aleksanterinkadun ylikulkusiltakilpailun voitti Seitti-ehdotus

Aleksanterinkadun ylikulkusillan arkkitehtuurikilpailussa voittajaksi on valittu Seitti-ehdotus, jonka laativat Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy. Sillan toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan jatkossa kyseisen ehdotuksen pohjalta.
Seitti-ehdotuksessa on käytetty runsaasti lasia ja puuta.

Kilpailussa oli tehtävänä suunnitella korkeatasoinen, visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen Aleksanterinkadun ylittävä katettu kävelysilta. Kokonaisratkaisu tuli sovittaa arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Silta yhdistäisi Seurahuoneen ja Sokoksen kohdalla eri puolilla katua sijaitsevat hotellitilat.

Silta loisi uuden arkkitehtonisen aiheen, mutta ei kehittäisi katutilaa

Kilpailussa arvosteluperusteina olivat arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen kokonaisote, taloudellinen ja tekninen toteuttamiskelpoisuus sekä turvallisuus rakenteiden ja käyttäjien kannalta.

Palkintolautakunta näki, ettei mikään ylikulkusiltaehdotuksista kehittäisi Aleksanterinkadun katutilaa parempaan suuntaan tai lisäisi viihtyisyyttä. Silta loisi uuden arkkitehtonisen aiheen kadun ylle, mutta samalla rajaisi näkymiä. Arvioinnissa keskityttiin pohtimaan, mikä ehdotuksista olisi ennakoitavilta vaikutuksiltaan myönteisin.

Seitti-ehdotus jatkoarvioinnin pohjana

Kilpailuehdotukset arvioitiin ilman nimitietoja. Niiden laatijat olivat:

  • Halo, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy & SWECO
  • Seitti, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja WSP Finland Oy
  • Lento, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Buro Happold Engineering Ltd. sekä UKI Arkkitehdit Oy
  • Hiljain, Arkkitehtitoimisto Ruskeepää & Josef Kolb AG & Insinööritoimisto Pontek

Palkintolautakunta päätyi valitsemaan voittajaksi neljästä vaihtoehdosta Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n ja WSP Finland Oy:n ehdotuksen Seitti. Siinä toteutuvat parhaiten kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet.

Seitti on mittasuhteiltaan siro ja esinemäinen silta, jonka muotoilu ja yksityiskohdat ovat hallittuja. Tuomaristo arvosti tapaa, jolla teräs, puu ja lasi yhdistyvät ehdotuksessa ilmavaksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Siltaehdotuksen vahvuuksien säilyttämiseen mahdollisessa toteutussuunnittelussa liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita.

Tuomaristo suosittelee, että ylikulkusillan soveltumista suunnittelupaikalle arvioidaan jatkossa ehdotuksen Seitti pohjalta. Kilpailun tulos ei ole palkintolautakunnan kannanotto sillan rakentamisen puolesta. Jatkoarvioinnissa on pohdittava erityisesti, millaiseksi kulttuurihistoriallisesti arvokas katutila muodostuisi, jos ylikulkusilta toteutettaisiin.

Työn tueksi saatiin runsaasti kommentteja

Palkintolautakuntaan kuului Osuuskauppa Hämeenmaan, Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n, rakennusvalvonnan, kaupunkisuunnittelun ja kaupunginmuseon edustajia. Ulkopuolisia asiantuntijoita kuultiin palo- ja pelastusteknisiin ratkaisuista ja rakenneratkaisuista. Palkintolautakunta kokoontui kerran hyväksymään kilpailuasiakirjat ja neljä kertaa arvioidakseen ehdotuksia.

Ehdotukset olivat avoimesti kommentoitavana verkossa Otakantaa.fi‐palvelussa 9.4.–30.4.2021. Kommentteja saatiin 300 kappaletta ja näkemyksensä vaihtoehdoista kertoi yli 570 henkilöä. Seitti oli myös avoimessa kommentoinnissa suosituin ehdotus ja sai kannatusta 32 prosentilta vastanneista. Toiseksi suosituin ehdotus oli Hiljain (29 %), kolmanneksi Lento (23%) ja neljänneksi Halo (5 %). 11 % vastaajista näki, ettei ylikulkusiltaa tulisi toteuttaa.

Palkintolautakunta tutustui palautteeseen ja palautteen teemoista keskusteltiin. Palautetta pidettiin monilta osin arkkitehtonisestikin tarkkanäköisenä. Tuomaristo teki kuitenkin ratkaisunsa itsenäisesti.

Taustaa kilpailusta

Kaikille neljälle kilpailuun kutsutulle ryhmälle maksetaan 10 000 euron palkkio. Kilpailun järjestivät Lahden kaupunki ja Osuuskauppa Hämeenmaa yhteistyössä. Kilpailun ja mahdollisen sillan rakennuskustannuksista vastaa Hämeenmaa.

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsumenettelyllä. Sen tarkoituksena oli, että Lahden kaupunki voi tulosten perusteella arvioida siltahankkeen kaupunkikuvallista vaikutusta ja kehittämismahdollisuuksia. Tammikuussa kilpailuun ilmoittautui 23 suunnitteluryhmää, joista neljä valittiin tekemään ehdotuksensa ylikulkusillasta. Järjestäjät kiittävät kaikkia ilmoittautuneita, osallistuneita ja suunnitelmia kommentoineita.

Lisätietoja arkkitehtuurikilpailusta

Arvostelupöytäkirjaan, ehdotuksiin ja niistä esitettyihin kommentteihin voi tutustua arkkitehtuurikilpailun verkkosivulla.

Arkkitehtuurikilpailun verkkosivu

Kysy lisää