Hyppää sisältöön

Ali-Juhakkalan, Mukkulan, Villähteen, Kivimaan ja Harjun koulujen kunnostuksista

Ali-Juhakkalan, Mukkulan ja Villähteen kouluja kunnostetaan kesän aikana ensi lukuvuotta varten. Harjun koulun sisäilmatilanne on pysynyt tasaisena läpi lukuvuoden ja oireita esiintynyt vähäisessä määrin. Kivimaalla valmistaudutaan seuraavaksi kivikoulun perusparannushankkeeseen.

Ali-Juhakkalan koulun päärakennukseen tehdään kokonaisvaltainen kuntotutkimus

Ali-Juhakkalan koululle on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä henkilöstöllä esiintyneen sisäilmaoireilun vuoksi. Työterveyden suosituksesta koulussa selvitetään mahdollisia sisäilmaoireita aiheuttavia altistavia tekijöitä. Koulun päärakennuksen kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset ajoittuvat pääosin koulun kesäloma-aikaan.

Villähteen koulun tilakunnostuksin ja -järjestelyin valmistaudutaan ensi lukuvuoteen

Villähteen koulun henkilökunnalta on tullut useampia sisäilmailmoituksia kevätlukukauden aikana. Ilmoitukset kohdistuvat useampiin koulurakennuksiin. Päiväkodin sisäilmatilanne on edelleen rauhallinen.

Sisäilmailmoitusten perusteella koulun C-rakennuksen, uudisosan tilojen tarkastelu sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien korjaus jatkuu. Koulun oma sisäilmatyöryhmä arvioi tilanteen korjaantumista syyslukukauden alussa.

Pihalla olevien parakkien, niin sanotun bonuskoulun rakennusluvalle on saatu jatkoaikaa kolme vuotta. Bonuskouluun on valmisteilla kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus rakennusten kunnon ja mahdollisten korjaustarpeiden määrittämiseksi. Tutkimus on arviolta valmis kuuden kuukauden sisällä.

Kevätlukukauden päätyttyä koulussa luovutaan hirsikoulun ja liikuntasalirakennuksen käytöstä niiden heikon kunnon vuoksi. Tilajärjestelyjen koetaan osaltaan hankaloittavan koulutoimintaa.  Valmisteilla oleva palveluverkkosuunnitelma linjaa aikanaan myös Villähteen koulun tulevaisuuden tilatarpeet ja –järjestelyt.

Mukkulan koulun E-rakennuksen käyttöä jatketaan ensi lukuvuoden ajan

Mukkulan koulun E-rakennuksessa tehdään koulun kesäloman aikana käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään parantamaan sisäilman laatua eivätkä ne poista varsinaista korjaustarvetta. Kirjastotilat ovat kesän aikana normaalisti kirjastokäytössä.

E-rakennuksen tilat ja materiaalit ovat normaalisti koulun, päiväkodin ja kirjaston käytössä ensi lukuvuoden. Tämän jälkeen toiminta siirretään väistötiloihin. Neuvottelut Mukkulan koulun E-rakennuksen jatkotoimenpiteistä on käyty yhteistyössä käyttäjän, terveysvalvonnan ja Tilakeskuksen kesken.

Väistötilojen sijainnista, aikataulusta ja tarkemmasta toteutustavasta tiedotetaan erikseen. Väistötiloissa toimitaan alueelle suunniteltavan monitoimitalon valmistumiseen saakka eli arviolta ainakin vuoteen 2027.

Harjun ja Kivimaan koulujen sisäilmatyöryhmät seuraavat tilannetta

Harjun koulun sisäilmatilanne on pysynyt tasaisena läpi lukuvuoden. Koulun sisäilmatyöryhmän tilannekuvauksen mukaan sisäilmaan rinnastettavia ärsytysoireita esiintyy oppilailla ja henkilökunnalla vähäisissä määrin. Mahdolliset poikkeamat on pyritty korjaamaan viivytyksettä ja muun muassa ikkunatuuletuksin sekä sisäisin tilajärjestelyin olosuhteita parannettu. Tilat ovat normaalisti käytettävissä.

Kivimaan koulun sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa ja seuraa syksyllä alkavan kivikoulun perusparannushankkeen etenemistä. Korjauksen valmistuttua ryhmä arvioi sisäilmatilanteen normalisoitumista.

Asianosaisia pidetään ajan tasalla asioiden etenemisestä. Sisäilma-asioissa menetellään kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti,  Toimintamalli löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Lahden kaupunki 

Lahden Tilakeskus,
Sisäilma-asioissa Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, 044 482 6222, jussi.hietala@lahti.fi

Väistötila-asioissa Anna Tervo, tilapalvelupäällikkö, 044 482 6657, anna.tervo@lahti.fi

Kivimaan koulun perusparannushankkeeseen liittyvissä asioissa projektipäällikkö Tomi Tenhunen, 044 716 1976, tomi.tenhunen@lahti.fi

Toimintaan liittyvissä asioissa:
Ali-Juhakkalan koulun johtaja Leena Ottela, 044 716 1472, leena.ottela@lahti.fi
Villähteen koulun rehtori Pirjo Tenhu, 040 766 1664, pirjo.tenhu@lahti.fi
Villähteen päiväkodin johtaja Hanna Talvisalmi, 044 769 8639, hanna.talvisalmi@lahti.fi
Mukkulan peruskoulun rehtori Hanna Saarinen, 044 482 6292, hanna.saarinen@lahti.fi
Harjun koulun rehtori Jussi Virsunen, 044 416 4383, jussi.virsunen@lahti.fi
Kivimaan koulun rehtori, Tuula Herkepeus, 050 518 0133, tuula.herkepeus@lahti.fi
Kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, 050 559 4098, salla.palmi-felin@lahti.fi