Hyppää sisältöön

Aluejohtokunta vahvistanut vireyttä Nastolassa

Toiminta on näkynyt vaikuttamisena yhdistystoimintaan, yleiseen vireyteen sekä maankäyttö- ja kaavoituspäätöksiin.

Kyselyyn vastanneet asukkaat ja järjestötoimijat pitivät toimintaa pääsääntöisesti myönteisenä ja alueen hyvinvointia edistävänä.

Ihmisten yhdistäjä, kannustaja ja alueellinen ääni

Asukkaat, järjestötoimijat sekä aluejohtokunnan jäsenet pitävät toimintaa paikallisesti tärkeänä. Asukkaiden pariin jalkautumisen sekä tapahtumien järjestämisen ja tukemisen nähtiin lisäävän osallisuutta. Toiminnalla on ollut sekä konkreettisia että henkisiä vaikutuksia. Kehittämisen kohteena mainittiin tiedottamisen lisääminen. Asukkaita toivotaan mukaan entistä enemmän.

Aluejohtokunta perustettiin vuonna 2015 Nastolan alueen edunvalvojaksi Lahden ja Nastolan kuntien yhdistyessä. Tehtäviin kuuluu muun muassa Nastolan alueen kehittäminen, asukkaiden kuuleminen, elinvoimaisuuden ja vireyden vahvistaminen sekä paikallistoimijoiden tukeminen. Toiminnan jatko kytkeytyy tulevaan kaupunkitasoiseen lähidemokratiamalliin.

Nastolan aluejohtokunnan toiminnan vaikutuksia vuosina 2016 – 2020 tutki pro gradu -työssään Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelija Meri Pulkkinen.