Hyppää sisältöön

Ar­vioin­ti­ker­to­mus 2021 sum­maa Lahden viime vuotta – korona vaikutti edelleen toimintaan paljon

Lahden tarkastuslautakunta käy vuoden 2021 arviointikertomuksessa läpi tavoitteiden toteutumista.

Lahti oli Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan kaupunki sai runsaasti myönteistä näkyvyyttä kansainvälisesti. LUT-yliopisto on myös vakiinnuttanut ja kasvatta­nut oppilasmääriä, mikä tuo luottamusta ja uskoa myönteiseen kehitykseen. Korona vaikutti edelleen kaikkeen toimintaan viime vuonna.

MAL-sopimus on lisännyt Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä yhteistyötä. Tarkastuslautakunnan mukaan MAL-sopimus on suuri edistysaskel Lahden kaupunki­seudun kehityksen kannalta. Sopimus on tehokas väline kehittää kaupunkiseutua yhdessä pitkäjänteisesti ja kestävästi.

Tarkastuslautakunta pitää valitettavana sitä, että kesti puolitoista vuotta ennen kuin työllisyyden kuntakokeilulle saatiin vakituinen ja asiantunteva johtaja. Ensimmäisiä positiivisia signaaleja on jo kuitenkin saatu siitä, että työllisyy­den kuntakokeilun avulla pystytään Lahdessakin paremmin pureutumaan työttömyyden ongelmiin.

Lisäksi tarkastuslautakunta huomioi, että Lahden kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös oli selvästi parempi, kuin mitä talousarviota laadittaes­sa ennakoitiin, mikä on toki hyvä asia. Tarkastuslautakunta odottaa, että vuoden 2022 tulosennusteet ovat jo tilivuoden aikana aiempaa luotettavampia. Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää ottaa myös kau­pungin asukkaat konkreettisesti mukaan kaupungin budjetointiin, siksi osallistuvaa budjetointia täytyy kehittää edelleen.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusten vaihtuvuuteen. Ennen hallitusjäsenten nimeämistä on suoritettu osaamiskartoitus, mutta samassa yhteydessä pitää kiinnittää huomiota myös hallitustyöskentelyn jatkuvuuteen. Lisäksi tarkastuslautakunta odottaa, että Lahti Events Oy onnistuisi riskipitoisessa toiminnassaan kilpa-ajojen tapahtumajärjestäjänä.

Tutustu arviointikertomukseen.

Lisätiedot:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Hannu Rahkonen
p. 040 593 1590

Tarkastusjohtaja
Lahden kaupungin tarkastustoimisto
Reijo Ollikka
p. 050 559 4016