Hyppää sisältöön

Asiakkailta positiivista palautetta oma­val­men­ta­jil­le

Lahden kaupungin työllisyyspalvelujen toimipisteissä palautetta kerätään heti asiakastapaamisten jälkeen. Vuonna 2023 vastaajista 97 % oli tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Omavalmentaja keskustelee asiakkaansa kanssa.

Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärä on vuoden 2023 aikana vaihdellut kuukausittain 8570–9142 välillä. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse tai heitä tavataan kasvokkain. Kun asiakas tavataan toimipisteessä, voi hän jokaisen käyntinsä yhteydessä antaa anonyymin palautteen asiakaspalautelaitteen kautta. Vuonna 2023 palautteita annettiin yhteensä 1021. Vastaajista 83 % oli erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, 14 % melko tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä.

Työllisyyspalvelujen ensisijainen tehtävä on auttaa asiakkaita löytämään työtä tai erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Asiakaspalvelun lähtökohtana on, että asiakkaat löytävät sellaisen polun, joka motivoi heitä ja vie eteenpäin. Vastaajista 96 % olikin sitä mieltä, että tapaaminen omavalmentajan kanssa vei häntä kohti tavoitetta. Myös työnhakuun liittyvistä asioista onnistuttiin kertomaan hyvin, sillä 98 % vastasi tietävänsä, mitä heidän kanssaan oli sovittu ja mitä heidän täytyi seuraavaksi tehdä.

Omavalmentaja saivat työstään myös sanallista palautetta, esim.:
”Sain apua, tukea ja todella hyviä neuvoja ja vinkkejä.”
”Oikein mukava asioida, asiat kerrotaan selkeästi.”
”Hyvin toimi palvelu ja sai uusia näkökulmia.”
”Asiantuntevaa ja ystävällistä työllisyyspalvelua.”
Sanallisen palautteeseen ei juurikaan annettu negatiivisia vastauksia. Muutama asiakas kertoi saaneensa huonoa palvelua, ja työnhaussa tapahtuneita uudistuksia pidettiin huonoina. Lisäksi työllisyyspalvelujen asiakaspalvelutilojen toimivuutta kritisoitiin, joskin ne saivat myös kiitosta.

Vuonna 2024 asiakaskokemuksen keräämistä kehitetään edelleen, ja kysymyksien muotoilussa huomioidaan TE-palvelujen siirtyminen kuntiin vuoden 2025 alussa. Asiakkailla onkin mahdollisuus antaa asiointiin liittyvän palautteen lisäksi myös palautetta, jota voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Myös palautelaitteiden sijainteihin kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi tavoitteena on saada omavalmentajien luona asioinnin lisäksi palautetta myös esim. matalan kynnyksen palveluiden toimivuudesta.