Hyppää sisältöön

Asukaskysely kaupungin palvelujen esteettömyydestä

Lahden kaupungin esteettömyyskyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta kaupungin palvelujen käyttäjiltä, joilla on kokemusta esteettömyyden toteutumisesta. Vastauslinkki löytyy lahti.fi/osallistujavaikuta -verkkosivuilta. Vastaa kyselyyn 13.2.2023 mennessä.
Palvelutorin asiakaspalvelutilanne

Uutista päivitetty 31.1. Kyselyaikaa jatkettu 13.2.2023 asti (alkuperäinen 6.2. asti). 

 

Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä, jossa on huomioitu ihmisten monimuotoisuus ja erilaiset toimintakyvyt. Esteettömässä ympäristössä jokainen voi toimia yhdenvertaisesti. Esteettömyyttä tarkasteltaessa otetaan huomioon esimerkiksi liikkumis-, kuulemis- ja näkemisympäristön esteettömyys. Esteettömyyttä tarkastellaan koko asiakkaan palvelupolun mukaisesti. 

Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin esteettömyyssuunnitelman valmistelussa. Suunnitelmaa varten tehdään lisäksi henkilöstökysely ja kartoitetaan kaupungin keskusta-alueen julkisten palvelujen esteetön reitti.  

Selvityksillä kerätään ajantasaista tietoa kaupungin eri palvelujen, alueiden ja toimipaikkojen esteettömyydestä. Tämän perusteella valmistellaan kehittämissuunnitelma, -toimenpiteet ja vuosittainen seuranta.  

Tuloksista ja kaupungin palvelujen esteettömyyden kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan kesäkuussa 2023. 

Esteettömyyssuunnitelman valmistelua koordinoi kaupungin vammaisneuvoston nimeämä esteettömyystyöryhmä. Suunnitelman toteuttaa kevään 2023 aikana Riesa Consultative Oy.   

Esteettömyyskyselyn vastauslinkki löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta lahti.fi/osallistujavaikuta. Tarvittaessa Lahti-Pisteestä saa paperilomakkeen tai apua kyselyyn vastaamisessa. 

Lisätiedot 

Lahden kaupunki
Sivistyksen palvelualue, Osallisuus ja hyvinvointi
Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, 044 482 0590

lahti.fi/osallistujavaikuta 

Vastaa esteettömyyskyselyyn 6.2.2023 mennessä tästä.