Hyppää sisältöön

Asukkaiden liikkumisesta kertyy tietoa

Lahtelaisten liikkumisesta kerätään tietoa sekä kaupunkisuunnittelun käyttöön että helpottamaan asukkaiden arkea. Autojen, jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määrät kertovat liikenteen kehittymisestä ja toimenpiteiden vaikutuksista.

LiikenneNyt-palvelusta ruuhkat ja tiesää

Uusi LiikenneNyt-palvelu tarjoaa Lahden kaupungin alueella liikkuville kattavasti tietoa. Verkkopalvelu kertoo autoilijalle, kävelijälle ja pyöräilijälle tietoja liikenneolosuhteista ja liikenteen sujuvuudesta.

LiikenneNyt-palvelu kerää tietoa useista lähteistä ja päättelee niiden avulla pääajoreittien sujuvuustilanteen, kaupunkiseudun ilmanlaatuhavainnot, tiesään ja pyöräliikenteen määrät. Palvelu perustuu Infotripla Oy:n kaupunkiliikkumisen tueksi kehitettyihin ratkaisuihin, joita on käytössä muissakin Suomen kaupungeissa. Lahdessa palvelu on avattu kokeiluvaiheeseen CitiCAP-hankkeen yhteydessä. CitiCAP-sovelluksessa palvelua voidaan tulevaisuudessa hyödyntää vaikkapa päästökauppahinnoittelussa. Esimerkiksi ilmanlaadun ollessa huono voidaan pyöräilystä tehdä hinnoittelulla houkuttelevampaa.

LiikenneNyt toimii osoitteessa: lahti.liikennenyt.fi.

Uusia kävelyn ja pyöräilyn laskureita

Vuodesta 2011 alkaen pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden lukumääriä on laskettu automaattisilla laskentapisteillä. Laskentapisteitä on vilkkailla kulkupaikoilla. Hollolankadulla Mytäjäisten risteyksessä ja Radanpään laskentapisteessä lasketaan vain pyöräilijöitä. Ahtialantien, Aleksanterinkadun ja Harjukadun alikulun pisteissä lasketaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Aleksin eteläpuolelle on asennettu uusi laskuri. Pyöräilyn pääreiteillä lisätään laskentapisteiden määrää vielä kuluvan kesän aikana.

”Mitä enemmän meillä on laskentapisteitä, sitä paremman kuvan saamme pyöräliikenteen määrän muutoksista ja esimerkiksi tulevien suunnitteluratkaisujen vaikutuksista liikkujamääriin. Laskurit laskevat samalla myös jalankulkijoiden määrän”, kertoo kestävän liikkumisen projektipäällikkö Anna Huttunen.

Luonnossa liikkuminen nousussa

Myös Lapakiston luontopolulla on jalankulkijoiden laskuri. Laskurin keräämästä tiedosta nähdään, että alueen käyttäjämäärät nousivat maaliskuussa. Maaliskuussa kulkijoita oli lähes 9000 ja yli puolet enemmän kuin helmikuussa. Viime vuoden kävijämääristä nähdään, että tänä keväänä kävijöitä on ollut kuukausitasolla noin 2000 enemmän kuin viime vuonna.

Laskurien keräämää tietoa voi seurata osoitteessa: http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=26#

Aihealueet