Hyppää sisältöön

Asukkailta tuki kaupunkipyörille

Kaupunki kysyi asukkailta mielipiteitä Lahteen sopivasta kaupunkipyöräjärjestelmästä ja sen tarpeellisuudesta. Vastauksia saatiin yli 300 ja tulokset osoittavat sekä kysyntää että edellytyksiä kattavalle pyöräasemaverkolle.

Kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi kaupunkien keino lisätä kestävän liikkumisen osuutta ja edistää pyörän asemaa kaupunkiliikenteessä tasavertaisena kulkuvälineenä auton rinnalla. Lahdessa kaupunkipyörät ovat yksi strategian kärkihankkeiden toimenpiteistä. Kaupungin tavoitteena on, että kaupunkipyörillä poljetaan vuonna 2021.

Kaupunki teki alkuvuodesta selvityksen erilaisista kaupunkipyöräjärjestelmistä. Lähtökohtana menestyksekkäälle kaupunkipyöräjärjestelmälle pidetään soveltuvaa kaupunkirakennetta ja riittävää kysyntää. Selvitystyön tulosten pohjalta toteutettiin asukaskysely.

Asukaskyselyyn 312 vastausta ja 1464 karttapaikannusta

Asukaskyselyssä kerättiin mielipiteitä järjestelmän ominaisuuksista, sen tarpeellisuudesta ja lisäksi karttatietoa kaupunkipyörien asemien sijainnista. Kysely tehtiin Maptionnaire-työkalulla.

Vastaajista 63 % ilmoitti liikkuvansa pyörällä säännöllisesti ja 86 % käyttäisi kaupunkipyöriä ainakin satunnaisesti. Suosituimmaksi käyttösyyksi valikoitui ’kätevä tapa liikkua’, jonka valitsi 191 vastaajaa. Seuraavaksi sijoittuivat ’joukkoliikenteen täydentäjä’, ’ei huolta oman pyörän pysäköinnistä’ ja ’ympäristölliset syyt’.

Kaupunkipyörien maksutavoista suosituimmaksi nousi älypuhelinsovellus. Vaihtoehtoina oli myös pankkikortti ja joukkoliikennelippu. Järjestelmä tulisi vastaajien mielestä olla käytössä 6–9 kuukautta vuodessa.

Kaupunkipyöriä löytyy erilaisiin kaupunkeihin

Lahden vahvuutena on, että noin puolet Lahden väestöstä asuu vain kolmen kilometrin säteellä keskustasta. Lisäksi suurin osa Lahden työpaikoista ja palveluista sijaitsee keskustassa ja sen reuna-alueilla. Haasteena on vahva hajautuminen tämän alueen ulkopuolella.

– Selvityksen mukaan järjestelmän toteuttaminen Lahteen kannattaa. Nykyiset kaupunkipyöräjärjestelmät taipuvat paremmin erilaisten kaupunkien tarpeisiin. Esimerkiksi Lahden mäkisyys olisi taklattavissa sähköavusteisilla kaupunkipyörillä, jotka ovat olleet hyvä ratkaisu kumpuilevassa Kuopiossa, kertoo kestävän liikkumisen projektipäällikkö Anna Huttunen.

Kaupunkipyöräkyselyn vastaajista 55 % näki pyörien sähköavusteisuuden tärkeänä tai erittäin tärkeänä ominaisuutena.

Kaupunkipyörien selvitys ja asukaskyselyn vastaukset (pdf)

 

Aihealueet