Hyppää sisältöön

Asumisväljyys lisääntyi Lahdessa edellisvuodesta

Tilastokeskuksen asuntoja ja asuinoloja 2020 käsittelevän tilaston mukaan Lahdessa asuntokuntia oli vuonna 2020 oli 65 207 kappaletta (+ 1,2 %). Ahtaasti asuvia näistä oli 4 015 asuntokuntaa. Ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä vähentyi edellisvuodesta (- 1,5 %).

Asumisväljyys lisääntyi kaikissa suurissa kaupungeissa edellisvuodesta. Koko maassa ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 7,6 % kaikista asuntokunnista. Ahtaimmin suurista kaupungeista asuttiin vuonna 2020 Helsingissä, jossa ahtaasti asuvia oli 9,9 % kaikista asuntokunnista. Vantaalla (9,7 %) ja Espoossa (9,6 %). Väljimmin asuttiin Kouvolassa (5,2 %), Kuopiossa (6,0 %) ja Lahdessa (6,2 %).

Asuntokunnat ikääntyvät ja koko pienenee

Asuntokuntien määrä ja asumisväljyys ovat kasvaneet viime vuonna koko maassa. Lahtelaisen asuntokunnan koko oli 1,81 henkilöä vuonna 2020 (- 1,0 %). Suurimmat asuntokuntien koot olivat vuonna 2020 Espoossa (2,16), Vantaalla (2,03) ja Oulussa (1,96). Pienimmät koot olivat Turussa (1,73), Tampereella 1,76 ja Joensuussa (1,80). Lahdessa oli 4. pienin asuntokuntien koko verrattuna suurimpiin kaupunkeihin.

Lapsiasuntokuntia maan keskitasoa vähemmän ja iäkkäitä yksinasuvia enemmän

Lapsiasuntokuntia oli Lahdessa vuonna 2020 yhteensä 11 666 kappaletta (2019: 11 759). lapsiasuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista oli viime vuonna Lahdessa 17,9 % (- 1,9 %) ja koko maassa 20,3 %. (- 1,5 %). Lahdessa lapsiasuntokuntia oli siis maan keskitasoa vähemmän. Suurimpiin kaupunkeihin verrattuna Lahti sijoittui lapsiasuntokuntien määrien vertailussa sijalle 8. (12 suurinta kaupunkia).

Eniten lapsiasuntokuntia vuonna 2020 oli Espoossa, 27,4, % (- 1,1 %) ja Vantaalla 24,0 % (- 1,5 %). Vähiten lapsiasuntokuntia oli Turussa, 15,5 % (- 2,1 %) ja Joensuussa 16,5 % (- 1,9 %). Lapsiasuntokuntien määrä väheni koko maassa edellisvuodesta.

Iäkkäiden yksin asuvien määrä on Lahdessa maan keskitasoa korkeampi. Yli 75-vuotiaiden yksin asuvien osuus kaikista lahtelaisista asuntokunnista oli 9,7 % (+ 0,3 % -yks.). Koko maassa vastaava luku oli 8,5 % (+ 0,2 % -yks.).

Lahdessa kerrostaloasuminen suurten kaupunkien neljänneksi yleisintä

Yleisimmin Lahdessa asuttiin kerrostalossa. Vuonna 2020 Lahtelaisista asunnoista oli 15 568 omakoti- ja paritalossa (23,9 %), 5 466 rivitalossa (8,4 %), 43 382 kerrostalossa (66,5 %) ja 791 (1,2 %) muussa rakennuksessa.

Muihin suurimpiin kaupunkeihin verrattuna lahtelaisten kerrostaloasuminen oli neljänneksi yleisintä. Yleisintä kerrostaloasuminen oli Helsingissä (85,9 %), Tampereella (74,6 %) ja Turussa (74,3 %). Harvimmin kerrostalossa asuttiin Kouvolassa (36,5 %), Porissa (43,9 %) ja Joensuussa (48,5 %).

 

Lähde: Tilastokeskus, StatFin, Asunnot ja asuinolot. 

Lapsiasuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuuluu vähintään yksi alaikäinen lapsen asemassa olevan henkilö.