Hyppää sisältöön

Asunnottomien määrä nousi vuonna 2020

Asunnottomuus kasvoi Lahdessa merkittävästi vuonna 2020, selviää tuoreesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn raportista. Vuonna 2019 raportoitiin yhteensä 16 asunnotonta kun vuonna 2020 Lahdessa arvioitiin olevan 97 asunnotonta. 

Osa asunnottomuuden määrällisestä kasvusta selittyy tilastoinnin ja laskennan teknisen toteutuksen tarkentumisella. Vuonna 2020 laskentaa tarkennettiin ARAn ohjeistuksen mukaisesti kattamaan myös ne asunnottomien palveluiden asiakkaat, jotka asuvat nykyisissä asunnottomien palveluissa omilla vuokrasopimuksillaan mutta hakevat samanaikaisesti asuntoa muusta asuntokannasta. Lisäksi asunnottomuuslaskennassa huomioitiin Kelan toimittaman rekisteriaineiston pohjalta henkilöt, joilla ei ole voimassa olevaa osoitetta (poste restante). 

Koronalla vaikutusta asunnottomien määrään

Aineistoa tarkastelemalla voitiin kuitenkin havaita, että vailla vakituista osoitetta olevien määrä on kasvanut nimenomaan vuoden 2020 aikana ja osa näistä henkilöistä oli muuttanut kaupunkiin kuluneena vuonna. 
– Tästä voidaan tehdä varovaista arviota siitä, että koronapandemia on voinut mahdollisesti aiheuttaa asunnottomuutta. Lisäksi Lahteen on muuttanut asukkaita muualta ilman, että asuntoasiat olisivat vielä kunnossa, pohtii Lahden kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa asunnottomien palveluiden tuottamisesta, Lahden kaupunki pyrkii ennaltaehkäisemään asunnottomuutta talous- ja asumisneuvonnan keinoin sekä turvaamalla riittävän kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrän kaupungissa. 
 Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa työskennellään aktiivisesti sekä yksilö- että ryhmätasolla asiakkaiden kanssa, pyrkien kehittämään heidän asumisvalmiuksiaan ja arjen taitojaan. Monin keinoin tuetaan asiakkaiden mahdollisuuksia säilyttää asuntonsa tai siirtyä esim. asumispalveluista itsenäisempään asumismuotoon, kertoo tulosyksikköpäällikkö Maarit Laitinen Päijät-Sotesta. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää vuosittain kunnilta tietoa asunnottomuudesta. Poikkileikkausaineisto kerätään 15.11 tilanteen mukaan ja tiedonkeruussa hyödynnetään erilaisia aineistoja kuten sosiaalitoimen ja palveluntuottajien asiakastietoja, vuokrataloyhtiöiden hakijatietoja ja Kelan toimeentulotukirekisterin tietoja. 

Lisätiedot