Hyppää sisältöön

Auta meitä vaalimaan viheralueitamme – vastaa kyselyyn!

Kyselyllä selvitämme näkemyksiä siitä, missä sijaitsevat Lahden arvostetuimmat viheraluekohteet ja mitä niissä erityisesti arvostetaan. Vastaamalla kyselyyn autat meitä vaalimaan arvokkaita alueitamme.

Pohdimme kaupungin viheralueisiin kohdistuvien maankäytön muutosten vaikutuksia asukkaiden kannalta. Tuotamme asukkaiden kanssa yhdessä tietoa siitä, miten sosiaalisia vaikutuksia kannattaisi suunnitteluprosessissa huomioida.

Kysely on yksi osa Sitran rahoittama No Net Loss City -hanketta, jota toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Akordi.

Lahden kaupunki on mukana kehittämässä ekologisen kompensaation mallia kaupunkien maankäytön suunnitteluun. Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisen vuoksi menetettyjen luontoarvojen palauttamista toisaalla tehdyillä, samoja tai parempia luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä.

Tavoitteena on, että luontoarvot eivät kokonaisuudessaan heikkene. Hankkeen tuloksia hyödynnetään tulevassa maankäytön suunnittelussa. 9. marraskuuta mennessä tulleita vastauksia tarkastellaan viheralueiden arvoja pohtivaan asukastyöpajassa.

Kysely on auki 16.11.2021 saakka.

Vastaa kyselyyn

Osallistu asukastyöpajaan

Viheralueiden arvoja pohtiva asukastyöpaja järjestetään tiistaina 16.11.2021 klo 17.30–19.30 Lahden Palvelutorin Lavalla (Kauppakeskus Trio, 2.krs. Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18).

Työpajassa tunnistetaan asukkaiden viheralueille antamia arvoja ja pohditaan niiden merkitystä suhteessa ekologisiin arvoihin ja toisaalta rakentamisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Tervetuloa!

Ilmoittaudu asukastyöpajaan