Hyppää sisältöön

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2022

Heinäkuussa 2021 on astunut voimaan uusi jätelaki, jonka päätavoitteena on nostaa jätteiden kierrätysastetta. Uuden jätelain ensimmäinen muutos astuu voimaan heinäkuussa 2022. Tuolloin viimeistään tulee aloittaa biojätteen erilliskeräys taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Kaikissa Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen taajamien kiinteistöissä, joissa on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän, tulee aloittaa biojätteen lajittelu ja erilliskeräys viimeistään 1.7.2022. Tässä vaiheessa kiinteistön haltija voi sopia biojäteastian tyhjentämisestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ainoastaan biojätteen kuntaurakka-alueilla, eli Heinolan ja Orimattilan taajamissa, Salpakierto Oy toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joissa alkaa uutena biojätteen erilliskeräys. Muilla alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 2 viikkoa.

Maaliskuussa 2024 biojätteen tyhjennykset siirtyvät Salpakierto Oy:n hoidettavaksi koko Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella. Tuolloin Salpakierto toimittaa jäteastiat kiinteistöille, joilla biojätettä tulee erilliskerätä. Kiinteistönhaltijan kannattaakin harkita, ottaako sitä aiemmin aloitettavan keräyksen biojäteastian vuokralle kuljetusyritykseltä vai ostaako oman jäteastian. Salpakierto Oy suosittelee jäteastian vuokraamista. Lisätietoa asiasta saat nettisivuilta salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kompostorilla. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella, jotka löytyvät osoitteesta lahti.fi/jatehuoltoviranomainen

Kartta taajama-alueesta (mobiililaitteelle)
Kartta taajama-alueesta (tietokoneelle)

Lisätietoa:
jätehuollon suunnittelija Sanna Kumpumäki p. 044 018 7143
jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä p. 044 416 3634
jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

Aihealueet